Om CICED

CICED blev stiftet i november 2010. Bag initiativet stod en kreds af personer, som havde mere end 20 års erfaring med udviklingsarbejde, fortrinsvis som konsulenter og projektledere på DANIDA-støttede programmer inden for uddannelsesområdet.

CICED er oprettet med følgende formål:
  • at støtte udvikling af aktive civilsamfund lokalt, national og globalt.
  • arbejde for fremme af uddannelse, sociale vilkår og sundhed i fattige/lavindkomst lande.

FNs Verdensmål

For bæredygtig udvikling

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

CICED fokuserer især på målene #1 afskaf fattigdom; #4 kvalitetsuddannelse; #17 partnerskaber for handling. Hvor det relevant og muligt bidrager vi også til opfyldelse mål #3 sundhed og trivsel og #10 mindre ulighed samt # 13 klimaindsats.

Projekter

CICED er engageret i projekter eller projektforberedelse i 6 lande: Bolivia, Eksil-Tibet/Indien, Mongoliet, Nepal, Peru og Tanzania.

Better School Start - Better School Life

Better Life - Educating and Keeping Children Safe in Helambu

Bæredygtig fremtid i Perus Amazonas

Projekter vi har arbejdet med

MERE OM OS

BESTYRELSEN

CICED DOWNLOAD

VISTA MAGASIN

Tilmeld dig vores nyhedsbrev