Med app skal sproget bevares

Tibetansk sprog er udfordret – det gør de noget ved i Dharamsala 
Af: Johnny Baltzersen, CICED

’Det helt overordnede formål med vores arbejde er at bevare og fremme tibetansk sprog og kultur. Vi satser på at om fem år, så bruger flertallet af tibetanere i eksil den standardiserede terminologi’, siger Urgyen Tenzin, leder af The Terminology Section under det eksil-tibetanske undervisningsministerium i Dharamsala.

Vi mødes over en kop po cha, (tibetansk smørte, red.) for at tale om sektionens arbejde, der finansieres under projektet CICED support to education for Tibetans-in-Exilie.

Sektionens indsats kan minde lidt om de funktioner, som kendes fra Dansk Sprognævn. Sektionen skal følge udviklingen i det tibetanske sprog, som det tales i det eksil-tibetanske samfund og komme med anbefalinger om den rette brug af bestemte termer.

Men derudover skal de fire medarbejdere også identificere nye ord og begreber, så tibetansk også kan bruges, når talen falder på f.eks. moderne naturvidenskab eller jura.

Sektionen har udviklet og standardiseret mere end 13.000 ord og begreber. Hvorfor er det nødvendigt?

’Selvom der findes engelsk-tibetanske leksika for eksil-tibetanere, så har der ikke været nogen standardisering af terminologien’, siger Urgyen Tenzin og fortsætter:

‘Det har skabt forvirring. Meningen med sektionen er derfor dobbelt. På den ene side ønsker vi at revitalisere oprindelige tibetanske termer, og på den anden side ønsker vi at standardisere nye terminologier inden for moderne studieretninger, som for eksempel naturvidenskab, matematik og medicin’

Kunne du beskrive, hvordan arbejdet helt konkret foregår?

’Når vi skal udvikle og standardisere nye termer, så inddrager vi ekspertise inden for de forskellige områder. For eksempel, så bidrager Tibetan Medical & Astro Institute til udviking af termer inden for tibetanske medicin, astrologi og botanik. Ligeledes inddrages ekspertise på områder som jura, administration, politik, finans og miljø.

Vi konsulterer forskellige ordbøger og leksika i og udenfor Tibet og efter meget grundige undersøgelser kommer vi med indstillinger og anbefalinger til The High Level Terminology Commission.

Kommissionen mødes tre gange om året. Møderne varer en uge, og når ugen er omme, så er typisk 700 nye termer godkendt’

Sektionen har for nylig også udviklet en app, som det hedder på både nutidigt dansk og tibetansk: TibTerm, der kan bruges på både iPhone og Android telefoner.

Ifølge planen skulle TibTerm først være færdigudviklet i 2020, men der er enormt skub på arbejdet med at fastholde og udvikle det tibetanske sprog.

TibTerm skal gøre det lettere for folk at holde sig orienteret om nye termer og finde de rigtige begreber. Næsten alle har en smartphone, så TibTerm bruges af studerende, ansatte i administrationen, munke og nonner og folk ude i alle eksil-tibetanske settlements. Også for eksil-tibetanere uden for Indien og Nepal skal TibTerm være et værktøj til bevarelse af det tibetanske sprog.

Der er meget på spil. Den eksil-tibetanske ledelse understregede på ’Five-Fifty Forum’ i september 2018, at tibetansk sprog og kultur er truet i eksilet. Engelsk og hindu dominerer sociale relationer uden for det tibetanske samfund. Selv lærere, der ikke er sproglærere, må på kursus og i det daglige konsultere sproglærerne i den rette brug af det tibetanske sprog.

Om to måneder mødes High Level Terminology Commisson igen for at fastsætte den rigtige brug af endnu 700 nye ord.

Del i dit netværk

Seneste blogindlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev