Om CICED

CICED blev genskabt d. 18-11-2010. Ikke i nogen religiøs forstand, bare sådan mere jordnært. Vi fik nye sko og nye veje at gå ad.

Indtil den dag i november 2010 havde CICED været et såkaldt videncenter og forankret i forskellige danske universitetsmiljøer. Forskellige, fordi årene siden den første etablering i 1992 på Danmarks Lærerhøjskole, var præget af den ene institutionelle omlægning og sammenlægning efter den anden. I de år var CICED en nøglepartner i DANIDAs store uddannelsesprogrammer i Mongoliet, Eritrea og Nepal samt i mange små og mellemstore projekter.

I årene fra 2001 og frem til version 2, nu som civilsamfundsorganisation i 2010, var CICED også international afdeling først i CVU København-Nordsjælland, der efter flere sammenlægninger er endt med at være nutidens Københavns Professionshøjskole.

I 2010 var interessen skrumpet gevaldigt hos CICEDs hjeminstitution for samarbejde med partnere i det globale syd, men en række personer, der havde været med siden 1992 havde stadig masser af energi og mod på mere. Derfor skiftede vi betydning af det første C – for Centre –  i CICED, og blev til Community for International Cooperation in Education and Development.

Dengang, som nu, er vores ambition egentlig ganske enkel. Om formålet med CICED siger vedtægterne det sådan her:

  • Vi skal arbejde for bedre førskole, skole og uddannelse for børn og unge i lav- og mellemindkomstlande
  • Vi skal støtte udviklingen af aktive civilsamfund i lav- og mellemindkomstlande og uddannelse skal have en central rolle

Frem til 2030 har CICED forpligtet sig på at yde vores til indfrielse af FNs Verdensmål, især målene: 1. afskaf fattigdom; 3. sundhed; 4. kvalitetsuddannelse; 10. mindre ulighed; 13. klimaindsats og 17. partnerskaber for handling.

Klimaforandringer og klimatilpasninger er i disse år af gode grunde i fokus. Derfor styrker CICED også sin kapacitet til at være en relevant og kompetent partner i indsatser for klimatilpasning. Men, vi fastholder, at verdensmål nr. 1 – AFSKAF FATTIGDOM – forbliver udviklingsarbejdets primære målsætning. Og at nr. 4 – Kvalitetsuddannelse – er en helt afgørende faktor i kampen mod fattigdom. 

Projekter

CICED samarbejder med partnere i: Bolivia, Eksil-Tibet/Indien, Mongoliet, Nepal, Peru og Tanzania.

STØT VORES ARBEJDE

Medlemsbidrag blot 100 kr. årligt
Indbetal på:
MobilePay: 543910
Bank: 8401-1148263

MERE OM CICED

BESTYRELSEN

CICED DOWNLOAD

VISTA MAGASIN

Tilmeld dig vores nyhedsbrev