ViSTA Magasin

Perspektiver på uddannelse og civilsamfund

Med ViSTA ønsker CICED at give god plads til formidling af viden, erfaring og synspunkter, der vedrører uddannelse og civilsamfund med relevans for vores projekter.

Om ViSTA

Med ViSTA tilbyder CICED praktikere, administratorer, politiske beslutningstagere, forskere og studerende en platform for deling af viden, erfaringer og ideer inden for udvikling af uddannelse og civilsamfund. Fortrinsvis i de lande, hvor CICED samarbejder med lokale partnere. 

Med ViSTA vil CICED tilstræbe at give mere direkte stemme til vores partnere og deres netværk.

Med ViSTA tilstræber vi en form, der blander den (populæ)rvidenskabelige artikel med den journalistiske long-reads.

Artikler vil være på dansk, engelsk og spansk. Artikler på spansk vil være til download på dansk.

ViSTA redigeres af Johnny Baltzersen (ansvh.), Katinka Hoydal, Jette Luna og Rita Tisdall.

ViSTA er registreret som online magasin med ISSN 2597-0429.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev