Projekter

CICED samarbejder med partnere i: Bolivia, Eksil-Tibet/Indien, Mongoliet, Nepal, Peru og Tanzania.
Bolivia

Kvalitetsuddannelse for fattige børn og unge i Potosi-regionen

Projektet sigter mod at give børn og unge sproglige, kulturelle og erhvervsmæssige kompetencer, der sætter dem i stand til at bryde ud af fattigdom og deltage i det sociale liv som aktive og ligeværdige borgere i Bolivia. Projektets primære målgruppe er børn og unge fra det oprindelige quechua-folk, bosiddende i landsbyer i fire kommuner i Potosí-regionen, som er en af de fattigste regioner i det bolivianske højland. Tre hovedindsatser skal bane vejen til at nå i mål med projektets målsætning:...

Læs mere
Eksil Tibet

Dansk støtte til uddannelse for tibetanere i eksil – fase 5

Siden 1992 har Danmark støttet det tibetanske samfund i eksil i Indien. Det overordnede formål med støtten er at bidrage til bevarelse af den tibetanske kultur og demokratiseringen af det tibetanske samfund i eksil. Siden 2006 er dansk bistand designet til at støtte den centrale tibetanske eksilforvaltning (CTA) og dens Uddannelsesdepartement (DoE) til gennemførelse af grunduddannelsespolitikken (BEP), der sigter mod at ”udvikle et uddannelsessystem, der har tibetansk traditionel uddannelse som kernen, og moderne uddannelse som dens væsentlige samarbejdspartner ”. Det...

Læs mere
Mongoliet

Better School Start
Better School Life

Dette nye fælles MAPSSD-CICED-projekt har to hovedmål: Et: hjemmebaseret støtte til førskolebørns alsidige udvikling. Indsatsen omfatter nomadefamilier og deres børn i alderen 3-5 år, altså børn, der ikke har muligheder for at komme i børnehave. To: udvikling af bedre og mere familielignende omsorg, samt bedre fritidsmuligheder til børn i landdistriktskolernes kostafdelinger I løbet af det første projektår, vil de 62 lokale afdelinger af MAPSSD i tæt samarbejde med lokale myndigheder identificere familier, der skal involveres i programmet for hjemmebaseret støtte...

Læs mere
Mongoliet

Children’s Ger – en ekstra chance

Siden starten i 1997 har Children’s Ger sikret skolegang til over 1000 børn og unge, der ellers ikke ville være kommet i skole. ’Ger’ er navnet på det traditionelle mongolske filttelt, som har huset de mongolske nomader i århundreder. Snesevis af ekstremt fattige og udsatte familier har via projektet fået hjælp til at komme videre i tilværelsen. Projektet er oprindelig etableret på privat initiativ i et mongolsk-tysk samarbejde, som reaktion på den store bølge af gadebørn i 90ernes Ulaanbaatar. Children’s...

Læs mere
Mongoliet

Mongolization of civil society develpment in rural Mongolia

As the title indicates the project supported the development of vibrant civil societies in rural Mongolia based on Mongolian traditions of social collaboration in pastoralist communities. 57 rural districts (soums) across all 20 provinces (animals) with local branches of the Mongolian Association for Primary and Secondary School Development engaged in the project in operation 2014-2018 with a budget of 1.6 million DKK.

Læs mere
Nepal

Better Life – Educating & Keeping Children Safe in Helambu

Et bedre liv - uddannelse og beskyttelse af børn i Helambu, Nepal  Kvalitetsuddannelse er en hjørnesten i kampen mod fattigdom og ulighed. Det spiller en nøglerolle i udviklingen af social og økonomisk retfærdighed, ligestilling mellem kønnene og udvikling af et robust demokrati. Inkluderende og retfærdig kvalitetsuddannelse, alle børns ret til at modtage uddannelse inden for rammerne af deres lokalsamfund, forankret i deres kulturelle kontekst er fremhævet i Verdensmål nr. 4 ’kvalitetsuddannelse’. Det er med dette afsæt, at CICED indgår i...

Læs mere
Nepal

Better locally led climate adaptation, Helambu, Nepal

Det overordnede formål med dette projekt er at støtte sårbare samfund og den lokale regering i Helambu landkommune med at udforme og etablere fleksible, inkluderende institutionelle ordninger, der kan håndtere klimarisici og levere lokalt ledet tilpasning. Dermed styrkes modstandsdygtigheden over for klimaændringer. Projektet har tre specifikke mål: Kapacitetsstyrkelse af de lokale katastrofeforvaltningsudvalgs viden og tekniske kapacitet om klimatilpasning og inddragelse. Styrkelse af kapaciteten hos de vigtigste kommunale ansvarlige for klimatilpasning og -forvaltning Styrkelse af ungdomsgruppers kapacitet til at fungere som...

Læs mere
Nepal

The Everest Network

"For effektivt at tilpasse sig til og afbøde virkningerne af klimaændringerne skal de med levede erfaringer høres".  Meget forskning tyder på, at et af de største aktiver efter en katastrofe er de mennesker, der oplever dem, men dette aktiv er enormt underudnyttet. Folk oplever ofte en øget samhørighed i samfundet efter en katastrofe, og denne samhørighed er størst lige efter katastrofen. De ti medlemmer af netværket er som lokale foreninger – community based organizations - en integreret del af dette...

Læs mere
Nepal

Putting Youth on the Centre Stage

Projektet ’Putting Youth on the Centre Stage’ er målrettet styrkelse af nepalesiske unges muligheder og interesse for at deltage i landets sociale og økonomiske udviklingsprocesser og aktivt deltage i dets regeringsførelse. Projektområdet Sindhupalchok er blevet alvorligt påvirket af krig, trafficking, ungdomsmigration og jordskælv. Mens 60 procent af Nepals befolkning er under 25 år, forhindrer kulturelle traditioner, kønsfordeling og kaste-hierarkier effektivt størstedelen af unge i at deltage i politik og demokratiske samtaler samt vigtige dele af det økonomiske liv. Projektet bidrager...

Læs mere
Nepal

Helambu Youth Taking Their Place

Projektet følger i sporet på nogle af de gode resultater fra indsatsen: Putting Youth on Centre Stage. Fokus i det nye samarbejde med JUST Nepal Foundation er at støtte unge nepalesere i at opbygge stærke, inkluderende civilsamfundsplatforme i deres lokale samfund. Ambitionen er, at de unge deltager fredeligt og produktivt Nepals sociale og økonomiske udviklingsprocesser. Når projektet er færdigt i slutningen af 2021, så skulle følgende målsætninger være opfyldt: Fattige og marginaliserede i Helambu kommune har bestået erhvervskurser, så de...

Læs mere
Nepal

Mikro-kreditter til unge i Helambu

På youth camps under projektet 'Putting Youth at the Centre Staget' var det tydeligt, at flere deltagere havde gode ideer til, hvordan de kunne tjene penge til sig selv og deres familier  Men de manglede startkapital. Ikke mange penge, typisk omkring 1000 USD for at komme i gang. Inspireret af energien og de gode ideer fra youth camps besluttede CICED at øremærke 70.000 DKK af vores opsparing til mikro-kreditter til unge i Helambu-regionen. Indtil videre har seks projekter fået startkapital....

Læs mere
Nepal

Akut indsats mod spredning af Covid-19

Da corona-pandemien ramte Nepal i foråret gik JUST Nepal Foundation og CICED sammen om at beskytte befolkningen i Helambu så godt som muligt. Der var brug for information og for støtte til den mest basale hygiejne i det offentlige rum. Masker, vandtanke, håndsæbe blev fordelt til sundhedspersonale. Frivillige læger foretog sundhedstjek blandt de ældre. Unge fra de tidligere youth camps blev engageret i informations-kæder. Ved hjemmesidens opdatering oktober 2020 er der endnu ikke udbrud af covid-19 i Helambu.

Læs mere
Peru

Uddannelse for et bæredygtigt liv i Perus Amazonas

Projektet fokuserer på at udvikle interkulturel undervisning i samfunds- og miljøforhold med henblik på skovfornyelse og bæredygtig levevis i det peruvianske Amazonasområde for de oprindelige folk Kichwa, Kukama og Shawi.  De oprindelige Amazonasbefolkninger i Peru og andre lande i Amazonasbassinet har i århundreder været usynliggjort og ignoreret i det nationale samfund. Samtidig er deres grundlæggende rettigheder systematisk blevet krænket af koloniseringen og besættelsen af Amazonas. Statens og magtfulde personers og virksomheders tilegnelse af de oprindelige folks territorier, overudnyttelse af naturressourcerne,...

Læs mere
Tanzania

Decent work options for young deaf persons

Det overordnede formål med projektet er at forbedre unge døves muligheder for at komme ind på det formelle arbejdsmarked og/eller etablere deres egen lille virksomhed og dermed forbedre deres muligheder for et anstændigt levebrød.Tanzania har ratificeret alle relevante internationale konventioner om menneskerettigheder og rettigheder for mennesker med handicap og har sin egen værdifulde lovgivning. Alligevel er der ikke sket meget i det virkelige liv. Derfor vil projektet fokusere på kend-dine-rettigheder og tilbyde kompetenceworkshops for unge døve, som også vil blive...

Læs mere
Tanzania

Boosting Sign Language as the Language of the Deaf in Tanzania

Uden tegnsprog og uden ordentlig adgang til tegnsprogstolkning er døve udelukket fra det meste sociale lliv. Tanzania har ratificeret FNs Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap, og landet har siden 2010 haft sin egen ganske fine supplerende lovgivning. Desværre er lovgivningen stort set ukendt uden for meget snævre kredse. Opgavefordelingen mellem forskellige myndigheder og niveauer i Tanzanias offentlige sektor tilsiger lokale myndigheder, svarende til danske regioner og kommuner, at sørge for opfyldelse af såvel konvention som national lovgivning. Studier...

Læs mere
Tanzania

Supporting Quality Sign Language Interpretation Services in Tanzania

Formålet med indsatsen er at styrke inklusion af døve i det tanzaniske samfund. Det skal ske gennem en forøgelse af kapaciteten og kvaliteten af tegnsprogstolkning. Tegnsprogstolkning i Tanzania er i øjeblikket af dårlig kvalitet, og antallet af tolke er for lille til at imødekomme en konstant stigende efterspørgsel efter tolkning. Tegnsprogstolkning er en af de vigtigste nøgler til døves integration og aktive deltagelse i samfundet. Projektet retter sig mod kapacitetsopbygning af tegnsprogstolke hos tolkenes organisation TASLI og hos de døves...

Læs mere
Tanzania

Inclusion of the Deaf in Tanzania

Sign language is key 

Sign language is the key to inclusion of deaf in any society.

In Tanzania sign language in general and quality sign language in particular is rare.

Together with the the Tanzanian organizations for respectively the deaf (CHAVITA) and sign language interpreters (TASLI) we supported training of sign language trainers and training of deaf in 4 locations as well as preparing the ground for an officially certified sign language course in Tanzania.

The project was implemented 2017-June 2019 with a budget of 400,000 DKK.

Download finalized project report
Tanzania

Urgent Covid-19 response for the Deaf in Tanzania

Covid-19 bankede også på dørene i Tanzania i foråret 2020. Blandt de døves orrganisation CHAVITA var der ekstra bekymring. Hvordan får man information om beskyttelse mod virussen ud til døve i almindelighed of de fattigste og mest islolerede i særdeleshed. Med støtte fra CISU iværksatte CHAVITA og CICED et akut-projekt over 3 måneder. Der blev produceret vidoer med tegnsprogstolkning, holdt møder med regering og myndigheder og banet vej for tegnsprogstolkning på alle landsdækkende tv-kanaler. Sidst, men ikke mindset blev der...

Læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev