CICEDs bestyrelse og suppleanter for 2024-2025

CICEDs bestyrelse består af 7 medlemmer – hertil 1 suppleant

Bestyrelsen mødes 6 gange årligt og ellers efter behov.

Johnny Baltzersen

Forperson

Lærer, cand.pæd.pæd. og ph.d.med focus på skoleudvikling og forandrings-processer. Siden 1992 centerleder og chefkonsulent på udviklingsprogrammer og -projekter i bl.a. Afghanistan, Eritrea, Etiopien, Kina/Tibet Autonomous Region, Indien, Laos, Mongoliet, Nepal og Tanzania. Koordinerer CICEDs arbejde med udviklingsprojekter; ansvarlig for arbejdet i Mongoliet, det eksil-tibetanske samfund og Tanzania. Administrerer CICEDs hjemmeside, og redigerer CICED NYT. Medstifter af CICED.

Jette Luna

Næstforperson

Lærer, Cand.pæd i pædagogisk sociologi og Master i andetsprog. Har i Latinamerika arbejdet som uddannelsesrådgiver indenfor tosproget interkulturel uddannelse i Guatemala, Peru, Bolivia og Ecuador. Har i Danmark arbejdet som konsulent indenfor dansk som andetsprog i UCC; leder af et uddannelsesprogram for sent ankomne unge flygtninge og indvandrere; uddannelsesrådgiver i Oxfam IBIS, med ansvar for uddannelsesprogrammer i Latinamerika. Arbejder pt. i Gladsaxe Kommune, som leder af modtageklasser og konsulent indenfor dansk som andetsprog.

Katinka Hoydal

Bestyrelsesmedlem

MBA. Har boet 3 år i Bolivia, hvor jeg fik indblik i udviklingsarbejde

Har arbejdet for IBIS som korrespondent/sekretær – engelsk/spansk

Har været frivillig sekretær for Dansk NGO (Dialogos)

Har været ansat i ‘det gamle’ CICED i fra 1994 – 2002, hvor mit administrative ansvarsområde var uddannelses-/udviklingsprogrammer i hhv. Mongoliet, Nepal, Bolivia og Eritrea.

Medlem af diverse bestyrelser, herunder Bolivia Landegruppen.

Medlem af bl.a. Bolivia Landegruppen. Medlem af CICEDs sekretariat, deltager i arbejdsgrupper omkring Bolivia og Peru projekter, kasserer.

Rita Tisdall

Bestyrelsesmedlem

Master (cand. pæd.) i International Education and Development Studies, med focus på specialpædagogik, inklusion , vidensdeling og implementering. Post graduate i Diversity and Change Management Studies, London. International akkrediteret underviser i F.M. Alexanderteknik.

Har siden 1991 arbejdet med udviklingsprojekter både som frivillig, konsulent og rådgiver i Nepal og har tillige været konsulent på projekter med tilknytning til Ghana. Har omfattende erfaring med projektarbejde for flygtninge i Denmark. Var i en årrække akademisk kursusansvarlig og underviser på DIS Danmark i specialpædagogik.

Klaus Emil Nygaard

Kasserer

Bachelor i erhvervsøkonomi og sprog (engelsk og spansk) fra Handelshøjskolen i Århus.

Finanscontroller på Københavns Professionshøjskole.

Ansvarlig for det økonomiske område for uddannelses- og udviklingsprojekter i ”det gamle CICED” i perioden fra 1996 til 2019, hvor det gamle CICED var videnscenter og international afdeling ved hhv. Danmarks Lærerhøjskole, CVU København-Nordsjælland og Københavns Professionshøjskole.

Susanne Jacobsen Pérez

Bestyrelsesmedlem

Cand.mag. i Pædagogik og Kultur- og Sprogmødestudier. Ph.d.-studerende med fokus på undervisning af sent ankomne unge flygtninge og indvandrere. Har arbejdet i peruanske uddannelses-NGOer gennem fem år med fokus på uddannelse og efteruddannelse af lærere og fortalervirksomhed inden for tosproget interkulturel undervisning. Erfaring med uddannelsesudvikling, bestyrelsesarbejde og projektudvikling. Siden 2017 underviser ved Roskilde Universitet og Professionshøjskolen Absalon inden for emner, der omhandler flersprogethed og undervisning i flersprogede sammenhænge, læring og almen pædagogik, diskrimination, interkulturalitet og nykoloniale problemstillinger i Danmark og verden.

P. Michael Øllgaard

Bestyrelsesmedlem

Forstkandidat med speciale i tropisk og subtropisk skovbrug. Studier i tropisk landbrug, socio-økonomi og udvikling i rurale områder. 7 år i det nordlige Mozambique indsats i NGO-skovprojekter. DANIDA rådgiver 2 år for træning og forskning i et landbrugsprojekt i Mellemøsten. DANIDA rådgiver i et projekt med skovbrugergrupper, oplandsbaseret rural udvikling og træningscentre 8 år i Nepal. I Danmark 10 år i en kommunal naturgruppe og senest bidraget til at etablering af det Nationale Netværk for Klimatilpasning. Mit specialområde er brugerstyret naturressourceforvaltning, kapacitetsopbygning og foreningsdannelse. Min vision er at kombinere lokal håndværksuddannelse, naturnær skovdrift, agerskovbrug, klimatilpasning og produktion som en integreret del af projekter.

Christiane Trolle-Busck

Suppleant

Cand. polit med speciale i samfunds- og udviklingsøkonomi. Arbejder som fuldmægtig i økonomisektionen hos Rigadvokaturen. Har beskæftiget sig en del med mikrofinans og har erfaring fra frivilligt arbejde i Danmark og internationalt, særligt Latinamerika. Arbejdet i CICED fokuserer på udvikling af projekter og projektstyring.

CICED Downloads

VEDTÆGTER

CICEDs vedtægter

ÅRSBERETNING

Bestyrelsens beretning for 2023

ARBEJDSPROGRAM

CICEDs arbejdsprogram 2024

REGNSKAB

CICEDs årsregnskab 2023

MERE OM OS

BESTYRELSEN

CICED DOWNLOAD

VISTA MAGASIN

Tilmeld dig vores nyhedsbrev