Der var én, der var to, der blev til 20 – Everest Network II

Lige om lidt er det sommerferie, og vi er stolte over at kunne slutte årets første seks måneder af med nyheden om, at vi har landet endnu et projekt med støtte fra CISU: The Everest Network II. 

For to år siden, da den første fase med netværket gik i gang, var der fem små lokalforeninger med om bord. De havde oplevet jordskælvet i 2015 og oversvømmelserne i 2021. De oplevede, hvordan tilstrømningen af humanitær hjælp og genopbygningsprojekter ikke tog højde for de lokale behov, som de blev formuleret af befolkningen, og at den lokale viden heller ikke blev udnyttet.

De indså den enorme kløft mellem lokalsamfundenes viden og den udefra kommende såkaldte ekspertviden. De følte sig utilstrækkelige, da de “manglede et sprog/en kapacitet” i forhold til klimaforandringerne. De indså, at de havde brug for mere viden, hvis de skulle kunne handle optimalt på vegne af deres lokalsamfund.

Undervejs er netværket vokset til at inkludere 20 lokalforeninger. Syv af dem har partnere i Danmark. Organisationerne er spredt over hele Nepal og udfordres af meget forskellige klimarelaterede problemer. Lokalforeningerne – eller CBOere, som de hedder i udviklingsjargonen (community based organisations) varierer i størrelse og kapacitet. Nogle organisationer var ret skrøbelige og deltog i et netværk for første gang, mens andre var veletablerede.

Samarbejdet i netværket fostrede noget så sjældent i Nepal som gensidig støtte på tværs af organisationerne. Der blev oprettet forskellige kommunikationskanaler, f.eks. en WhatsApp-platform, en virtuel støttegruppe, hvor medlemmerne chatter dagligt og debatterer spørgsmål.  Netværkets vedtægter, vision og administrative rutiner blev alle cementeret under projektet.  Netværket er i dag robust med en stigende viden om klimaspørgsmål. De ønsker at fortsætte med at lære, støtte svagere CBO’er i gruppen og sætte stærkt fokus på fortalervirksomhed.

Blandt de uforudsete projektresultater bør nævnes, at netværket var vært for to organisationer fra Kenya, som kom for at undersøge netværksformer. De kenyanske organisationer har nu løbende kontakt og udveksler viden og ideer. Kenya har etableret et netværk i tråd med Everest Netværkets arbejdsform.

Projektets slutrapport fik i øvrigt meget positiv feedback fra CISU og blev fremhævet positivt i den uafhængige rapport om klimatilpasnings-projekter, som CISU havde bestilt i foråret.   Just Nepal Foundation, JNF, fungerer som den koordinerende CBO for netværket i partnerskab med CICED.

Vi har nu fået knap 200.000 kroner til at styrke netværket yderligere. Projektdokumentet fastslår, at vi over de næste 14 måneder sætter yderligere fokus på, at

  • skabe et inkluderende netværk af lokale, implementerende CBO’er, som vil inspirere og udnytte hinandens ressourcer til bedre at klare de udfordringer, som klimaforandringerne medfører.
  • få en bedre forståelse af, hvordan man kan støtte lokalsamfund og lokale myndigheder i at tilpasse sig den voksende usikkerhed, som klimaforandringerne medfører, og sikre beredskab til at mindske konsekvenserne af natur- og klimarelaterede katastrofer.
  • være fortaler for lokalsamfund, så de kan være nøgleaktører i udformningen, planlægningen og implementering af interventioner
  • omdanne katastrofeindsatser og -finansiering fra en reaktiv model til en proaktiv model.

Når vi er tilbage efter sommerferien, så glæder vi os til at fortælle mere om dette projekt og vores andre projekter, samt om nye initiativer til styrkelse af vores kommunikation med medlemmer og andre interesserede. Og så vil vi afsløre, hvad det er for en verden, CICED arbejder for.

Indtil da ønskes I alle
en rigtig god sommer

Del i dit netværk

Seneste blogindlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev