En unik anmodning til CICED

Skoleudvikling, social inclusion og indsats mod trafficking i Helambu

Af Rita Tisdall og Johnny Baltzersen, CICED 

Nepal har gennemlevet omfattende politiske forandringer over de seneste tre årtier. Drivkraften bag forandringerne er folkelige krav om et mere inkluderende og ligeværdigt samfund.

I 2015 blev en ny forfatning vedtaget, og Nepal blev en føderal stat: The Federal Democratic Republic of Nepal. I dag har Nepal tre administrative niveauer: nationalt, regionalt og lokalt/kommunalt.

Kommunerne, som ledes af en Lord Mayor, som bedst kan oversættes til overborgmester, har fået betydelig magt og ansvar. Det er blandt andet kommunernes opgave at sørge for infrastruktur, sikre børns rettigheder og beskyttelse, sørge for skole og sundhedsydelser.

Med det store ansvar følger store udfordringer. Der er mangel på ressourcer og teknisk-faglige kompetencer. Infrastruktur til kommunikation er ringe, og nogle lokalsamfund er isolerede og kun vanskeligt tilgængelige.

Et nyligt offentliggjort studie af landdistrikternes situation fremhævede ’at lokale valgte repræsentanter påpeger behovet for til fulde at forstå deres nye roller og ansvarsområder, og hvordan opgaver og procedurer i forvaltningen løses effektivt, herunder hvordan man udarbejder planer og lægger budgetter og praktiserer god forvaltningsskik med hensyn til f.eks. menneskerettigheder, social retfærdighed, ligestilling mellem kønnene, social inklusion osv.’

Dele af Helambu kommune er kendt for trafficking af piger. Gennem flere hundred år blev unge piger bragt til at tjene den herskende Rana klasse i paladser i Kathmandu og Indien. At sende sine piger til Rana paladserne blev betragtet som et privilegium, og det var en kilde til indtægt i de ludfattige Tamang samfund.

Over tid forsvandt Ranadynastiet, men trafficking fik en ’moderne’ udgave, hvor unge piger nu sendes til bordeller i Delhi og Mumbai. Også det med en vis stolthed. Pigerne fra Helambu har åbenbart særlig høj status på bordellerne.

Der blev talt åbent om aktiviteterne. Lige indtil nationale og internationale NGOer kom og skammede lokalbefolkningen ud. Og pigerne vendte hjem med aids.

Nu tales der ikke så højt længere om at sende sine piger bort, men praksis består. Mange lokalsamfund i Helambu er fortsat blandt de fattigste i Nepal, hærget af alkoholmisbrug og ’hemmelige’ trafficking netværk.

Da den første overborgmester i Helambu, Nima Gelbu, som selv er vokset op i området, kom til magten, bad han alle NGO’er – nationale som internationale – om at forlade området. Hans opfattelse var, at de gjorde mere skade end gavn.
Lokalsamfundene havde lukket sig om sig selv og var blevet afhængige af udenlandske penge. Han kritiserede også det manglende samarbejde og den indbyrdes konkurrence mellem NGO’erne, samt deres typisk alt for kortsigtede og ukoordinerede engagementer.

Det er nu to år siden. Under CICEDs besøg i Helambu i november kontaktede overborgmesteren CICED og vores partner JUST Nepal Foundation og inviterede på en 3-dages rundtur i kommunen.

Nu har vi underskrevet en hensigtserklæring om at undersøge mulighederne for et langsigtet samarbejde med fokus på skoleudvikling, sikring af børns og især pigers rettigheder, inklusion og tidssvarende pædagogisk praksis. Så: mere følger.

Del i dit netværk

Seneste blogindlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev