Fælles visioner skaber håb i Potosí

Af: Pedro Apala, direktør, Acción Andina de Educación AAE 

Bolivia har som en pluri-national stat gennem mere end et årti har haft en god økonomisk, social og kulturel udvikling. Bolivia befinder sig endnu ikke helt på niveau med i-landene, men er godt på vej, og der er især sket store fremskridt i forhold til anerkendelsen af de oprindelige folks rettigheder.

I dag er f.eks. alle de oprindelig folks sprog forfatningsmæssigt officielle sprog i landet, og der er udviklet regionaliserede læseplaner, som medtænker de oprindelige folks perspektiver og verdenssyn, hvor fokus i høj grad er på udvikling af bæredygtighed og herunder respekt for naturen.

Økonomisk har de oprindelige folk de sidste 10 år generelt oplevet en god økonomisk udvikling, men når det gælder uddannelse – eller lige adgang til uddannelse er virkeligheden en anden. Børn og unge fra de oprindelige folk oplever forsat, at de ikke har samme adgang til en god uddannelse, som andre børn og unge i Bolivia.

Det gælder især for børn og unge ude i landsbyerne i landdistrikterne. Unge i landdistrikterne har generelt udfordringer med at få adgang til uddannelse. Typisk er der kun grundskole og ikke mellemskoler i landsbyerne, så for at kunne afslutte mellemskolen bliver de unge nødt til at flytte til en større by, hvor de heldige måske så kan bo hos noget familie – eller hvis familien har råd til det, leje et værelse.

I samarbejde med den danske NGO CICED har AAE gennem uddannelsesprojektet “Kvalitetsundervisning for fattige børn og unge i højlandet i Potosí” fået mulighed for at sætte fokus på lige netop denne problematik.

Projektet står for udvikling af skolehjem, hvor de unge fra landsbyerne kan få bo under trygge forhold og samtidig indgå i et lærerigt fælleskab, hvor der både er fokus på udvikling af sociale- og erhvervsfaglige kompetencer og hvor de unge i samarbejde med lærere ansat af projektet, udarbejder individuelle uddannelsesplaner. Desuden får de unge mulighed for at opbygge vigtige netværk og givende venskaber med unge fra andre landsbyer. Venskaber som for mange af de unge vil vare livet ud.


Skolerne er i gang igen

CICED og AAE har i fælleskab udviklet en særlig uddannelse, hvor de unge med udgangspunkt i den lokale kontekst både får mulighed for at gennemføre mellemskolen og dermed kan få adgang til enten en mellemlang videregående uddannelse eller universitetet – og mulighed for at tilegne sig særlige erhvervskompetencer indenfor fagområder, hvor der er gode muligheder for at skabe sig en levevej.

CICED og AAE indgår desuden samarbejde om udvikling af lokale socio-produktive projekter, som har til mål at generere indkomst hos familier i landsbyerne og dermed være med til at sikre, at familiernes børn får mulighed for at fortsætte deres uddannelse.

Gennem udvikling af produktive projekter får de unge og forældrene værktøjer og viden om, hvordan de kan starte deres egen lille familievirksomhed og på længere sigt måske udvikle en lille familievirksomhed til en potentiel mellemstor virksomhed.


Efteruddannelse af lærere 

Alle disse aktiviteter hører meget tydeligt til indenfor rammerne af den særlige produktive uddannelsesmodel som Bolivia igennem de sidste 10 år har været i gang med at implementere.

CICED og AAE deler samme visioner for uddannelse af børn og unge, men AAE finder også, at i forhold til udvikling af bæredygtige lokalsamfund er CICED en særdeles stærk partner.

Den globale pandemi har tydeliggjort vigtigheden af disse tiltag. Covid-19 har efterladt mange familiers økonomi i ruiner, og Bolivia formår ganske enkelt ikke at yde økonomisk støtte til alle de hårdt ramte familier i de fattige landområderne.

Ved brug af virtuelle platforme har AAE gennem hele pandemien forsøgt at fortsætte projektets arbejde med at videreudvikling undervisningen af børn og unge og også udvikling af de aktiviteter, som unge og forældre i landsbyerne er ansvarlige for. Herunder udvikling af både socio-produktive projekter og bæredygtige skolehjem.


Forældre og unge til møde om socio-produktive projekter

Det har været vigtigt at kunne mødes over nettet, og afholdelsen af sådanne møder har været et meget nyttigt værktøj. Men der er også gået meget tabt ved ikke at kunne afholde ansigt-til-ansigt møder, hvor behov og problemer mere åbent kan diskuteres, og hvor kan man se og høre læreres og forældres ofte store begejstring, når fremtidige planer for udvikling af skole og lokalsamfund præsenteres og diskuteres.

I samarbejde med CICED ser AAE frem til at fortsætte arbejdet med opbygningen af en god uddannelse for børn og unge og herunder udvikling af stærke og bæredygtige lokalsamfund.

[Oversættelse Jette Luna, CICED]

Del i dit netværk

Seneste blogindlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev