Ude er nødvendigt, men hjemme burde være bedst

Af Jette Luna, CICED vice-chair og ansvarlig for projekter i Latinamerika 

Den 1. januar 2020 starter CICEDs nye projekt i Bolivia: ’Kvalitetsuddannelse til børn og unge i fattige landsbyer i højlandet i Bolivia’. Projektet satser på at vise, at lykken ikke findes i et hårdt og lavtlønnet arbejde i en storby, men i langt højere grad ved i fællesskab at skabe bæredygtig udvikling i landsbyerne.

Der er ikke mange erhvervsaktive tilbage i landsbyerne i Potosí regionen. De fleste unge, også mødre og fædre, er rejst til storbyer i Bolivia, Argentina og Chile i søgen efter arbejde og indtægt. Livet i storbyerne omfatter ikke børn, så de er efterladt hjemme hos bedsteforældrene.

Forældre besøger børnene, når det er muligt. Men muligt, kan være ganske sjældent. Transporten er dyr. Arbejdsgiver tillader ikke ferie. Eller folk er ansat uden kontrakt og opholder sig måske illegalt i et fremmede land. Det er for risikabelt at rejse hjem. Kontakten med børnene er derfor sparsom. Ligesom de kontanter, der sendes hjem til landsbyerne.

Bedsteforældrene sidder med ansvaret for børnenes opdragelse og skolegang – og forplejning.
Udover at det er en stor og krævende opgave for bedsteforældrene, så betyder forældrenes fravær i hverdagen også, at børnene mangler rollemodeller og tro på en fremtid i landsbyen. Derfor opgiver mange unge skolen før tid og rejser væk. Ganske som deres forældre.

På den baggrund handler projektet også om udvikling af erhvervsfaglige kompetencer, som skal give de unge bedre muligheder for skabe sig en levevej og samtidig bidrage til udvikling af landområderne.
Kun gennem bedre lokale livsvilkår begrænses migrationen mod de større byer. Og reelle fremtidsudsigter er forudsætning for, at den næste generation børn og unge får mulighed for at vokse op sammen med deres forældre.

Ud over specifikke faglige kompetencer vil de unge blive inddraget i forløb om iværksætteri og bæredygtighed. Potosí-området er hårdt ramt af klimaforandringer, og der er i den grad brug for nytænkning omkring dyrkningsmetoder og afgrøder.

Alt for mange piger når ikke at afslutte grundskolen, og kun ganske få gør mellemskolen færdig. Landsbyerne huser ikke den gymnasiale mellemskole, der typisk findes i lidt større samfund ofte langt fra landsbyerne.

Pigernes eneste mulighed for følge mellemskolen er tryg og sikker indkvartering tæt på skolen. Derfor vil projektet afprøve en model for skolehjem.

Skolehjemmene, som et tilbud til både piger og drenge, skal drives i tæt samarbejde med forældre og lærere. De unge skal indgå aktivt i driften af skolehjemmene og derigennem også lære medbestemmelse i praksis.

Skolehjemmene bliver således også rammen om debatmøder med fokus på demokrati, uddannelse, iværksætteri og bæredygtighed. Socio-produktive projekter vil bidrage til at gøre skolehjemmene mere eller mindre selvforsynende.

Piger og drenge skal lære, at de uanset køn, kan være innovative og bidrage til positiv udvikling i landsbyerne.

Del i dit netværk

Seneste blogindlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev