Forberedt på oversvømmelser i 2022

Af: Johnny Baltzersen 

Det er titlen på et nyt nødhjælpsprojekt, det første af slagsen, som CICED sammen med Just Nepal Foundation har fået godkendt hos CISU.

Sidste år i netop disse dage udsendte vi et nyhedsbrev, der indledtes sådan:

”Natten mellem tirsdag og onsdag buldrede vandmasser og tonsvis af mudder nedad Melamchi floden i den nedre del af Helambu-området. På en strækning over knap 30 kilometer har den oppustede flod taget otte bosættelser, to større broer og seks hængebroer med sig”.

Sådan så det ud i området, hvor CICEDs indsatser sammen med Just Nepal Foundation arbejder for at forbedre skolegang, beskytte piger mod trafficking, styrke livsgrundlag ikke mindst for de mest marginaliserede befolkningsgrupper og støtte unge i aktiv deltagelse i samfundet.

Om det går så galt igen i år, er ikke til at vide. Men området er af de nepalesiske myndigheder udpeget til at være højrisikozone. Området ligger på anden pladsen i Nepal, hvor oversvømmelser og mudderskred forventes at ramme med øget hyppighed i årene fremover. Klimaforandringer og menneskeskabte erosioner bidrager til øget risiko.

Derfor står et styrket katastrofeberedskab højt på dagsordenen i Helambu. Just Nepal Foundation har siden sidste sommer sammen med unge frivillige, andre organisationer og myndigheder arbejdet intenst på at forberede nødhjælpsindsats. Og da mulighederne for at søge midler hos CISU til en såkaldt Anticipatory Action indsats lå klare for godt en måned siden, gik CICED sammen med JNF i gang med at vurdere, hvordan en CISU-finansieret indsats for et bedre beredskab kunne sættes i værk.

Fokus i beredskabet er rettet mod at kunne skabe sikkerhed for de mest udsatte befolkningsgrupper, heriblandt dalitter (de såkaldt urørlige), som typisk bor på de mest udsatte strækninger langs floden og som er for fattige til selv at kunne finansiere flytning, børneledede familier, familier med handikappede og ældre og svagelige medborgere.

Fotos viser et par af husene, der ikke overlever endnu en omgang mudderskred og oversvømmelse

Børneledede familier er typisk familier, hvor forældrene enten er døde eller rejst væk og hvor børn på måske 12-14 år tager vare på flere mindre søskende. JNF har indtil videre identificerede mindst 15 sådanne familier og de skal flyttes i sikkerhed. JNF sørger for tilknytning af voksne omsorgspersoner, der arbejder frivilligt under JNFs vejledning og monitorering.

Særlig omsorg for og tilvejebringelse af medicin til handikappede bliver er også på tjeklisten, ligesom beredskabsindsatsen vil omfatte indkøb og oplagring af fødevarer og medicin i tilfælde af katastrofen rammer.

I et længere perspektiv er det naturligvis ikke tilstrækkeligt med et akutberedskab for monsunen 2022. Udfordringen er i høj grad at skabe en langtidsholdbar beredskabskapacitet i lokalsamfundene. Derfor omfatter projektet også uddannelse af frivillige i katastrofeledelse og -håndtering og samarbejdet med lokale og nationale katastrofemyndigheder skærpes markant. Lokalradio, Facebook og TikTok skal inddrages i beredskabet og der vil blive etableret og trænet redningshold bestående af unge frivillige.

Dagens oversigt viser, at det plaskregner overalt i Nepal. Forårsmonsunen er i fuld sving:

men i skrivende stund er der ingen katastrofevarsler fra Nepals metrologiske myndigheder, der overvåger nedbør og flodernes tilstand. Forhåbentlig får Just Nepal Foundation og folkene i Helambu tid til at styrke beredskabet, inden det skal aktiveres.

Del i dit netværk

Seneste blogindlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev