Håb med ny retning

Johnny Baltzersen

– og et velkommen til 2022

Det var et år med udfordringer. Året 2021. Sagt med optimistisk underdrivelse. Hvis altså man kan sige sådan. Lige meget. Denne indledende markering kunne være optakt til at tale om hvad som helst i året, der gik. Men her skal det handle det om situationen i Helambu, Nepal. Sammen med vores partner Just Nepal Foundation har CICED gang i to projekter. Det ene er ved at lakke mod enden: Helambu Youth Taking Their Place – så det er dét, vi starter med at sætte fokus på i dette første nyhedsbrev i 2022.

Men inden vi går videre i teksten, så vi vil gerne benytte lejligheden til at sige alle tak for støtte og opmærksom i 2021. Og velkommen til et år, hvor vi glæder os til at fortsætte fortællinger om opmuntrende indsatser med partnere i Bolivia, i Indien med det eksil-tibetanske samfund, i Mongoliet og Nepal samt Tanzania.

Projektet Youth Taking Their Place i Helambu 75 kilometer nord for Kathmandu er i høj grad inspireret af forløberen Putting Youth on the Centre Stage, der løb af stablen i årene 2018-2019. Dette første projekt afdækkede de unges interesser og vilje til at engagere sig i ikke bare deres egen fremtid, men i udviklingen af deres lokalsamfund. Området var hårdt ramt af jordskælvet i april 2015. Folk, og især de unge, udvandrede i stor stil for at finde arbejde i blandt andet Golf-staterne. Det lykkedes at vende tendensen. De unge fik hjælp til at engagere sig i lokalpolitik, der blev afholdt ungdomslejre og Nepals første og hidtil eneste ungdomsfestival blev afviklet med tusinder af deltagere. De unge fik adgang til mikrolån, så de også kunne få ris på bordet.

Tabu under nedbrydning

På sidelinjen af projektet var en ny vej fra Helambu til Kathmandu blevet åbnet. Hvor det før kunne tage en hel dag eller mere at rejse de 75 kilometer, så kunne strækningen nu tilbagelægges på omkring 3 timer. Markeder i hovedstaden med dens omkring en million indbyggere, deriblandt købestærke forbrugere, var inden for rækkevidde. Det gav plads til at tænke i nye og større landbrugsproduktioner, men også i andre former for indtægtskilder, som f.eks. turisme og håndværk med produkter til nepalesere og til turister.

Det var med disse nye perspektiver i øjenhøjde at Youth Taking Their Place projektet blev skabt og sat i værk: unge skulle tilbydes jobgivende uddannelsesforløb, et inkluderende ungdomskooperativ stables på benene og de unge skulle have styrkes i fortalervirksomhed og politisk engagement.

Men inden projektet kom i gang for alvor, fandt COVID-19 virussen også vej til Helambu. Vores partner Just Nepal Foundation/JNF måtte ændre fokus og bidrage til at holde pandemien i skak. Med ekstra midler fra CICED og vores medlemmer lykkedes det at indkøbe beskyttelses- og disinfektionsmidler, sende læger til området og etablere varslings- og hjælpenetværk. Med støtte og vejledning fra JNF gik de unge fra det første projekt gik forrest i indsatsen.

Tidlig indsats mod corona

Corona trak sig lidt tilbage og der blev plads til at komme i gang med uddannelsestilbud til de unge. Ungdomskooperativet var etableret og klar til at komme helt i omdrejninger. Der er i dag 94 kooperanter, inklusive unge fra dalit og tamang befolkningsgrupperne.

Omkring 150 unge kom i uddannelsesforløb: skrædder, klejnsmed og smykkemager, gede- og kyllingeopdræt, dyrkning af frugt og grønt og ’homestay’, det vil sige privat værtsskab for turister.


Møde i kooperativet


etalkursus med unik deltagelse af dalit-kvinde


MSykursus for unge i Helambu

Dalitter er også kendt som de ’urørlige’ og er placeret nederst i det kastesystem, der formelt er forbudt i Nepal, men som alligevel er allestedsnærværende. Indtil dette projekt var det utænkeligt, at dalitter kunne være blandt dem, der tilbød homestay, eftersom kun de allerfærreste nepalesere selv kunne forestille sig at træde ind over tærsklen til et dalit-hjem. Men det tabu er nu under nedbrydning.

Selvom tamang befolkningen ikke er blandt de kasteløse, så er de blandt de marginaliserede grupper også i Helambu området. Det er derfor også endnu et skridt på vej til gensidig respekt og anerkendelse, at også tamang-unge er med i kooperativet og deltager i uddannelsesforløb.

Man spiser da ikke kiwi i Helambu

Men, som vi har skrevet tidligere, så skal det åbenbart ikke være nemt at være ung – eller bare være – i Helambu. Bedst som kooperativet var i omdrejninger og udforskningen af markeder i Kathmandu var undervejs, så ramte monsunregn og oversvømmelser Helambu med hidtil uset voldsomhed. 

Den 15. juni 2021 væltede vandmasser og mudder gennem området og resulterede i flere dødsfald og massive materielle ødelæggelser og i løbet af et par døgn var den hurtige brobygning til markederne i Kathmandu skyllet væk.

Huse, veje og broer skyllet væk under oversvømmelser i juni og august 2021

Just Nepal Foundation, kooperativet og de unge med nye kompetencer og drømme i rygsækken måtte foretage en dramatisk ændring af kursen. For, som én af de unge, der havde succes med at dyrke nye frugter til de købestærke i forbrugere i Kathmandu, tørt konstaterer: ’Der er ikke nogen i Helambu, der spiser kiwi’. Det er for ukendt og for dyrt.

Kursus i dyrkning af nye grøntsager

De berømte kiwis

Men kiwi-produktion og andre resultater af indsatserne i det forgangne år er jo realiteter, der ikke bare kan slettes af tavlen og umiddelbart erstattes af andre indtægtskilder. Så hvad gør man, når folk i Helambu ikke spiser kiwi og vejen til Kathmandu er skyllet væk? Der er sådan set kun ét at gøre. Nemlig vende blikket mod de lokale forbrugere og de markeder, der kan nås til fods. Det gælder ikke kun om at få de lokale til at spise kiwi, men om at købe kooperativets geder, høns, æg og grøntsager. Samt finde behov for produkter, der kan fremstilles med den nyerhvervede kunnen inden for syning og smede- og metalarbejde.

I kølvandet på oversvømmelserne i juni og igen i august var der stor frygt for, at de unge ville opgive håbet om en fremtid i Helambu. Sådan er det heldigvis ikke gået. Kun 19 unge er midlertidig rykket til Kathmandu. De øvrige er sammen med Just Nepal Foundation i gang med at afsøge afsætningsmuligheder på de lokale markeder.

Det er for tidligt at melde om succes med landbrugsprodukter, men det er lykkedes syerskerne at lande aftaler om at fremstille de obligatoriske skoleuniformer til udvalgte skoler i området. Og de unge med smedekurser i rygsækken er gået i gang med at fremstille markredskaber i stedet for drikkekrus og andet til turistmarkederne.

Tak til Rita Tisdall, CICEDs koordinator for projekter i Nepal for inputs og fotos.

Del i dit netværk

Seneste blogindlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev