HJÆLP MOD CORONA I HELAMBU, NEPAL

Af: Johnny Baltzersen med Rita Tisdall og Gopal Lama 

COVID-19 er overalt. Der råbes på hjælp fra alle verdenshjørner. CICED er ikke nogen nødhjælpsorganisation. Og vi er ikke nogen stor forening. Vores støtte vil under alle omstændigheder begrænset. Men COVID-19 pandemien kræver, at vi alle overvejer, hvor og hvordan vi kan gøre en forskel. Ikke mindst for dem, der er værst stillet i denne krise.

Vores partner i Nepal, JUST Nepal Foundation/JNF, har sammen med borgmester og lokalsamfund i Helambu-området nord for Kathmandu bedt om hjælp.

Indtil nu er der kun konstateret 9 tilfælde af corona-smittede i Nepal. Men ingen tror på de tal. Der er testet meget få personer i en befolkning på 30 millioner. I titusindvis af nepalesere er vendt hjem fra Indien, Golf-staterne og fra andre distrikter i Nepal over de sidste 14 dage, efter regeringen erklærede landet lukket d. 24. marts. Indtil videre varer nedlukningen til d. 15. april.

Mange af de hjemvendte er i karantæne på skoler i deres respektive landsbyer. Således også i Helambu-området, hvor CICED over de sidste par år har samarbejdet med JUST Nepal omkring projektet ’Putting Youth on the Centre Stage’.

Indkvartering på skoler, i relativ tæt kontakt med lokalbefolkningen, samt den øvrige ukontrollerede hjemkomst vækker stor bekymring. Det er svært at holde afstand. Der er dårlige hygiejneforhold. Der er ringe eller ingen oplysning. Og slet ikke for dem, der ikke kan læse. Dertil kommer de mange, der vender hjem ’uden om’ karantæne-kontrollen.

Helambu har stort set ingen midler til forebyggelse og manglen på relevant medicinsk udstyr er absolut.

Derfor iværksætter JUST Nepal i Helambu en kampagne med fokus på information og basal forebyggelse i forhold til COVID-19. Initiativet sker på baggrund af situationsrapporter indsamlet via interviews med 77 unge, der deltog i youth camps under det tidligere projekt.

Tre JNF-medarbejdere har gennemgået online anti-COVID-19 kursus hos Save the Children. Kursusmaterialer er ved at blive oversat, informationsmaterialer vil blive trykt og fordelt gennem alle de unge aktivister. Hele kampagnen sker i tæt samarbejde med Helambus borgmester og sundhedscentre og -myndigheder.

Der skal informeres om, hvordan man bedst beskytter sig mod coronavirus. Der skal leveres ansigtsmasker, vandtanke og vanddunke, sæbe i massevis, håndsprit, engangshandsker og meget mere. Der skal laves informationsmaterialer og radioprogrammer om, hvordan man bedst beskytter sig mod smitte.

Noget udstyr skal til sundhedsarbejdere, der er særligt udsatte. To læger har meldt sig frivilligt til kampagnen og de får stillet to passende mobile iltapparater til rådighed.

Hovedparten af hjælpen skal ud til lokalbefolkningen. Vi vil være særlig opmærksomme på at på nå de to dårligst stillede og i vidt omfang ekskluderede grupper, nemlig tamang og dalits (de urørlige). Fra indsatser af andre NGOere, donorer og den nepalesiske regering i kølvandet på jordskælvet i 2015 ved vi, at disse to befolkningsgrupper kommer allerbagerst i køen – også i krisetider. Vi skal og kan gøre det anderledes.

Indkøbslisten til det første nødvendige udstyr er klar og beløber sig til 63.000 kr.
Det skal gå stærkt, og der er ikke tid til pengeindsamling. CICED har donoret pengene, som er på vej til Nepal.

Som omtalt i sidste nummer af CICED NYT, så holder vi administrationsomkostninger på et minimum, og det gør det muligt for os at spare sammen til kritiske situationer. Men det kan nu godt være, at vi senere vil opfordre alle medlemmer og andre CICED-støtter til at give et bidrag til yderligere indsatser.

Eftertanke

Ingen havde forudset en COVID-19 pandemi. Slet ikke, da vi udformede projektet Putting Youth on Centre Stage. Projektet havde til formål at engagere de unge i Helambu i at øve indflydelse på deres egen hverdag og give dem håb om en fremtid, der ikke lå i Golf-staterne, Sydkorea eller Indien.

Først affødte de fire youth camps under projektet etableringen af et ungdomskooperativ, der også skal omfatte alle, der vil være med. Også unge fra dalit og tamang befolkningsgrupperne. CISU har netop godkendt et nyt projekt, der over de næste 18 måneder skal fokusere blandt andet på opbygning af kooperativet.

Nu kommer så en krisehandlingsplan, der bygger på de unge, deres vilje og evne til at hjælpe og organisere på tværs af alle befolkningsgrupper i Helambu.

Det er faktisk ikke så ringe endda.

Foto viser nogle af de unge, der nu engagerer sig i COVID-19 kampagnen i Helambu

Del i dit netværk

Seneste blogindlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev