Kartoflerne kan reddes

 

Den følgende tekst er en dansk bearbejdning af et opslag på JUST Nepal Foundations Facebook-side.

Læsetid 4 min – Lyttetid 6 min

Der er nu håb for kartoflerne i Helambu. Og tomaterne. Under monsunen, hvor de ellers rådner væk, fordi de ikke kan holdes både kølige og tørre.

Syv ’climate change champions’ fra Helambu har sammen med CICEDs partner JUST Nepal Foundation suget til sig af gode ideer under et på besøg på ICIMOD Living Mountain Lab.

De syv ’champions’ er fra de hold af i alt 90 unge, som JNF og CICED engagerede og uddannede for nogle år siden med fokus på en bæredygtig fremtid i Helambu. Disse unge har udviklet sig til at deltage aktivt i samfundsarbejdet, ikke kun gennem JNF, men også på egen hånd. På nuværende tidspunkt er nogle af dem blevet udvalgt som Climate Change Champions som en del af JNFs indsats for at ruste lokalsamfundene i Helambu bedre mod de negative virkninger af klimaforandringerne.

ICIMOD-besøget havde til formål at introducere Climate Change Champions til bæredygtige landbrugsløsninger og -teknikker i håb om, at de kan indføre nogle af dem i deres egne arbejdsområder.

Nogle af de demonstrationer, der vakte stor interesse,  var ’zeer-pot’ køleteknikken. Det er her redning af kartofler og tomater under monsunen kommer ind i billedet.  De færreste, om nogen overhovedet, har råd til færdigproducerede moderne kølerum, der kræver elektricitet.

En zeer-potte er en enkel, men genial fordampningskøler, og kendt fra bl.a. det nordlige Afrika og Mellemøsten, hvor teknikken bruges til at holde grøntsager friske. En zeer-potte består af to lerkrukker, den ene anbragt inden i den anden, og mellemrummet mellem dem fyldes med vådt sand. Sandet fungerer som en termisk masse, der hjælper med at holde den inderste krukke kold, når den er kølet ned, og fungerer som en væge, der spreder fugten op ad grydens vægge. Når potten placeres et skyggefuldt sted med en brise, vil fordampningen af vand fra den ydre overflade nedkøle potten.

 

(Kilde: Handwiki)

På ICIMOD har de oversat teknologien til lidt større opbevaringsbehov og erstattet potter med mursten.

Kiwier og abekatte

En af de unge champions, Tenzing Lopsang Hyolmo, blev inspireret til at starte sin egen produktion af biobriketter. Også her får monsunen ’æren’ for initiativet. Den heftige og månedlange regn fører ofte til ødelæggelse af veje og broer. Dermed udebliver leverancer af petroleum, der er den mest udbredte brændstofkilde til madlavning. At der også er en økologisk og helbredsmæssig gevinst ved biobriketter, øger blot interesse og potentiale.

Det levende bjerg-laboratorium ICIMOD kunne også fremvise skadedyrsresistente afgrøder, planter, der forhindrer jorderosion, og SALT (Sloping Agriculture Land Technology) til kiwi-dyrkning. Metoden til kiwi-dyrkning vakte stor interesse på grund af det billige, naturlige træspalier, der bruges til at støtte kiwi-vinrankerne. I Helambu dyrkes der allerede kiwi, men der bruges ofte tunge cementerede strukturer til at støtte vinstokkene. Det øger den økonomiske byrde for de lokale landmænd, der forsøger at leve af kiwidyrkning.  ICIMOD guiden Purnaji kunne i øvrigt fortælle, at hvis man plukker kiwifrugter i god tid, før de modnes, så er de i sikkerhed for aber, som er en konstant trussel mod afgrøderne i Helambu.

ICIMOD kunne også demonstrere et simpelt, men effektivt og ’lokalsamfundsbaseret system’ til tidlig varsling af oversvømmelser. I betragtning af Helambus nylige oversvømmelseskatastrofe i 2021 er rettidige indgreb afgørende for at minimere konsekvenserne af fremtidige katastrofer.

(Kilde: ICIMOD)

Besøget til ICOMOD var det første af sin art for hele JNF-teamet, og det gav ikke kun en kortvarig lettelse fra det daglige arbejde, men opmuntrede også medlemmer til at søge innovative, omkostningseffektive og lokalt levedygtige løsninger til håndtering af klimaforandringer.

Vi slutter med fotos og links til nogle af de andre inspirerende teknologier, som de syv unge aktivister og JNF teamet tog med hjem fra besøget hos ICIMOD.

Picohydropower: peltric set-teknologi

Fire-munde lerkomfur

Effektiv salatdyrkning

Fra tåge til overrisling

Del i dit netværk

Seneste blogindlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev