Lidt bedre dag for dag

Af: Johnny Baltzersen 

Eleverne fortæller, at det dag for dag bliver lidt mere hyggeligt, lidt mere rart og trygt. Og sjovt. At bo på skolernes kostafdelinger i de mongolske landdistrikter, hvor CICED sammen med vores mongolske partner MAPSSD gennemfører projektet “Better School Start-Better School Life”.

Fremgangen skyldes ikke store investeringer i kostafdelingernes infrastruktur. Hvilket ellers er tiltrængt mange steder. Det kommer vi til nedenfor. Til gengæld kan vi bidrage til at ændre måderne, hvorpå kostafdelingerne fungerer.

Det handler i høj grad om efteruddannelse af personale med fokus på, at kostafdelingen skal fungere så meget som muligt som en familie. Og ikke som en institution. Store børn hjælper de mindre. Søskende bor på samme værelse. Der er gode og sjove muligheder for spil og underholdning i fritiden.

Tæt samarbejde mellem lærere i skolen og personale på kostafdelingen. Og mellem personale og forældre. Gode besøgsmuligheder for forældre, når børnene ikke kommer hjem i weekenderne.

Kostafdelinger – en nødvendighed

Omkring 36.000 børn og unge i de mongolske landdistrikter må bo på skolen en stor del af skoleåret, der starter 1. september og slutter i midten af juni. Det er ikke et tilvalg. For dem er der bare ikke andre muligheder, når de skal i skole. Der er ni års skolepligt i Mongoliet.

Nomadefamilier flytter typisk fire gange om året, når der er behov for nye græsningsarealer til dyrene. De sæsonbestemte bosteder ligger for langt fra skolen til, at børnene kan ride frem og tilbage.

Derfor blev der også som led i moderniseringen under socialismen i Mongoliet fra 1921 til 1990 bygget skoler med kostafdelinger selv i de fjerneste kroge af det store lande. Dette skolesystem var rygraden i, at UNESCO kunne konstatere, at Mongoliet i 1990 havde en alfabetiseringsgrad på 95-96%. I Asien kun matchet af Japan.

I dag er kosteleverne på weekend hos familien en-til-to gange om måneden og i ferier: To uger i november, en uge omkring årsskiftet, to uger til Tsagaan Sar, det mongolske nytår i februar og et par uger i april-maj. Sommerferie midt juni til første september.

Der er alternativer til kostafdelingerne. Nogle kan bo hos familie i landsbyen, hvor skolen ligger. Andre vælger at splitte familien op, så mor og børn flytter til landsbyen, mens far bliver blandt dyrene ude på sletten. Sidstnævnte arrangement er dog dybt problematisk. Ikke kun fordi familien splittes i mange måneder, men nomadelivet kræver mere end et par hænder, hvis det skal være bare nogenlunde tåleligt – især om vinteren.

Opgradering af kostafdelinger tiltrængt

Skolerne i de mongolske landdistrikter blev ramt hårdt af det økonomiske kollaps i 1990erne. Og selvom der – blandt andet med vedholdende dansk samarbejde – er sket store fremskridt gennem de sidste godt 30 år, så er en del kostafdelinger i landdistrikterne ikke på niveau med, hvad man kunne forvente i 2022.

Det er især de sanitære forhold det kniber gevaldigt med. Typisk er der lokum i gården, ingen rindende vand inde i huset og derfor ingen muligheder for et bad i ny og næ. Sådan er nu det også derhjemme for de fleste mennesker på landet, så den slags luksus har traditionelt ikke stået højt på listen over offentlige investeringer i skolerne.

Men fortalervirksomhed fra et projekt som Better School Start-Better School Life kombineret med øget politisk opmærksomhed – og penge i statskassen – kan gøre en forskel. For eksempel har skolen i Bayan-Adarga i Khentii-provisen, som har været med i det mongolsk-danske samarbejde i mange år, taget et helt ny kostafdeling til 1,7 mia. tügrig (2,3 mio. kroner) i brug. Opførelsen er betalt af den mongolske stat. Hvor der før var plads til 70 elever i den mere end 30 år gamle kostafdeling, så kan den nye huse godt 110 elever, der kan nyde adgang til indendørs toiletbesøg og rindende vand.

Der er klare og detaljerede og ret ambitiøse bygnings- og pædagogiske standarder for, hvordan en kostafdeling skal se ud og fungere. Der mangler blot penge til nybygning eller renovering. Og til efterudannelse af personalet, samt i nogle tilfælde en forøgelse af staben.

I indeværende skoleår satser det mongolske undervisningsministerium på modernisering af sanitære forhold i over 100 skoler og børnehaver i de mongolske landdistrikter. Heriblandt otte i “vores” distrikter. I lyset af, at vores kortlægning af situationen i kostafdelingerne i 2019 viste, at 23 ud af 58 have “ringe forhold”, så er der fremskridt, selvom der er langt endnu.

I mellemtiden kan vores mongolske partner så støt og roligt arbejde på at efteruddanne personale og gøre vilkårene lidt hyggeligere og sjovere.

Del i dit netværk

Seneste blogindlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev