Mindeord – Leo H. Knudsen

Formand for CICED gennem næsten 10 år, Leo H. Knudsen er efter længere tids sygdom død d. 24. juli 2020. Leo blev blot 77 år. 

Leo var et energibundt. Og venligheden selv. Fokuseret, dedikeret og effektiv i alt, hvad han engagerede sig i. Leo kunne man regne med. Han var sikker og pålidelig i alt samarbejde. Der var aldrig langt fra ord til handling. Opgaver med Leo for bordenden kom altid sikkert i havn.

Leos engagement med CICED tog sin begyndelse tilbage i starten af 1990erne. Som cand.pæd. i matematik fra Danmarks Lærerhøjskole var han konsulent for udvikling af matematikfaget i starten af den danske bistand til Mongoliets skolesektor.

Leo blev vild med Mongoliet, og fra positionen som skoledirektør i Hillerød etablerede han et mangeårigt samarbejde med skoleforvaltningen i Mongoliets næststørste by Darkhan.

I kølvandet på strukturreformen i 2005 havde Leo videregivet direktørjobbet i Hillerød, og der var blevet tid til andre udfordringer. Han var derfor den rette person til at koordinere CICEDs engagement i udvikling af uddannelse i det eksil-tibetanske samfund i Indien.

Frem til efteråret 2018 aflagde Leo to årlige arbejdsbesøg i Dharamsala. Leo blev en meget afholdt og respekteret ven af det eksil-tibetanske samfund, og han har en meget stor andel i at dansk bistand nyder absolut anerkendelse.

Da det i 2010 stod klart, at det ’gamle’ CICED ikke kunne udvikle sig yderligere som en del af Professionshøjskolen UCC, var Leo omgående med på ideen om ’CICED som NGO’.

Sideløbende med jobbet som koordinator for projektet med det eksil-tibetanske samfund, var Leo formand for CICED fra stiftelsen i november 2010 frem til generalforsamlingen i 2019, hvor helbredet desværre satte en stopper for hans virke.

Leo er ikke mere.
Men hans energi, engagement
og vidunderlige væsen forbliver.

Æret være hans minde.

På bestyrelsens vegne

Johnny Baltzersen
Formand, CICED

Del i dit netværk

Seneste blogindlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev