Nedlukning ingen hindring

Efteruddannelse af lærere i Potosí, Bolivia i coronaens skygge 

Af Jette Luna, CICED, vice-chair

Som i de fleste lande verden over ligger alle uddannelsesinstitutioner i Bolivia også øde hen. Alle skoler er lukkede, lærerne er sendt hjem, og de sidste meldinger fra regeringen i Bolivia er, at skolerne nok ikke bliver genåbnet før en gang i august.

Men det CICED støttede AAE (Acción Andina de Educación) uddannelsesprojekt i Potosí i Bolivias højland er ikke lukket ned. Der prøver man på bedste vis at fortsætte med de planlagte aktiviteter og har i denne uge gennem brugen af Zoom fået afviklet endnu et modul i projektets efteruddannelse af lærerne.

Alle lærere i Bolivia er af Undervisningsministeriet blevet udstyret med en computer, for allerede i 2011 lancerede Evo Morales, den tidligere præsident i Bolivia projektet: “En computer pr. lærer” . Projektet var en del af den nye uddannelsesreform i Bolivia og havde til formål at give alle lærere adgang til information på nettet – og også adgang til nye kommunikationsteknologier, der kunne hjælpe lærerne med at udvikle en bedre undervisning.

Evo Morales begrundede projektet med, at brugen af computeren ikke kun skulle være en luksus for lærere i de private skoler, men også et arbejdsredskab for alle lærere i de offentlige skoler. Adgangen til ny viden og information skulle være mere demokratisk og ikke kun forbeholdt eliten i Bolivia.

Projektets lærere er af AAE blevet instrueret i brugen af zoom. Så det planlagte power point oplæg omhandlende udvikling af andetsprog blev uden de store problemer vist over skærmen.

Lærerne deltog aktivt i de diskussioner oplægget rejste og ud over et fagligt udbytte udtrykte lærerne også stor tilfredshed med, at projektet på denne måde giver lærerne mulighed for fortsat at ”mødes ”med hinanden og dermed blive holdt til ilden.

Og lederen af AAE fortæller, at de midler der skulle have været brugt til kaffe og fysiske kursusmaterialer nu er omsat til megabit . Dette giver projektet større mulighed for holde Zoom kørende uden afbrydelser.

Bolivia er det eneste land i Latinamerika, hvor staten gratis har stillet computere til rådighed for alle lærere, og i dag får alle ny udklækkede lærere overbragt en computer samtidig med deres eksamensbevis.

Del i dit netværk

Seneste blogindlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev