The Everest Network

Af: Johnny Baltzersen 

Når katastrofen rammer, så fyldes mediefladerne med dramatiske billeder af død og ødelæggelse. Men også af scener med heroiske indsatser for at redde liv og begrænse katastrofens omfang.

Af mange grunde fylder de store nødhjælpsorganisationer stort på sendefladerne. Det er dem, der har logistikken til hurtigt at være massivt til stede i katastrofens centrum. Og det er dem, der har ressourcerne og netværket til at komme til orde.

Den effektive humanitære indsats hænger imidlertid tæt sammen med et lokalt beredskab. Det er det indgående kendskab til de lokale forhold, der afgør om en hjælpen virkelig batter noget. Et sådant lokalt kendskab er i sagens natur placeret hos mennesker og organisationer, der lever og opererer i det pågældende område.

Da to voldsomme jordskælv og hundredvis af efterskælv ramte Nepal i april-maj 2015 flokkedes nationale og internationale organisationer om at komme landet til undsætning. Uden rødder i eller kendskab til de hårdest ramte områder engagerede de store foretagender mange små lokale organisationer – på engelsk: community based organisations/CBOs -til at gennemføre indsatserne.

Som læsere af denne nyhedsblog ved, så hamrede oversvømmelser sidste år gennem Helambu-området, der ulyksaligvis også er placeret midtvejs på en øst-vest akse mellem de to 2015-jordskælvs epicentre.

Og som læserne også ved, så var CICEDs partner JUST Nepal Foundation begge gange på pletten og ydede sammen med snesevis af unge fra de fælles projekter en kæmpe indsats for at redde liv og materiel og hjælpe lokalsamfundene på fode igen.

Ulykkerne i 2015 og 2021 var og forbliver ikke enlige svaler i Nepal. Landet er uhyre sårbart over for jordskælv, oversvømmelser og klimaforandringer. Nepal rangerer som nummer fire, ti og tredive på risikolisterne for henholdsvis klimaændringer, jordskælv og oversvømmelser. Der er altså alle mulige gode grund til at være solidt forberedt på flere ødelæggelser. Forberedelser, der skal fokusere på at undgå eller i det mindste begrænse dødsfald og materielle ødelæggelser.

Naturkatastrofer er vilkårlige, men de er ikke blinde for sociale hierarkier og diskrimination. Erfaringer fra Nepal viser, at det oftest er de dårligst stillede og dermed de hårdest ramte, der får den ringeste hjælp. Hvis de overhovedet får hjælp.

I sin 2022-rapport om klimaforandringer slår FN’s klimapanel fast, at en effektiv tilpasning, afbødning og bekæmpelse af klimaændringerne forudsætter, at dem der så at sige lever i og med forandringerne skal høres.

Det er på denne baggrund af klimaændringer og uundgåelige gentagelser af naturkatastrofer, uretfærdighed og urimelighed i nødhjælps arbejdet og behovet for stærkt lokalt lederskab, at et nyt netværk af lokale organisationer har set dagens lys i Nepal: The Everest Network.

Netværket er endvidere motiveret af meget konkrete erfaringer i kølvandet på jordskælvene i 2015. Mange små community based organisations havde gennemført masser af nødhjælp på vegne af store nationale og internationale humanitære organisationer og var blevet drænet for kapacitet. Eftersom de store organisationer ikke havde kendskab til lokalområdet, blev de lokale CBOere overdænget med midler og urealistiske krav og forventninger, samtidig med at deres nøglemedarbejdere blev rekrutteret til bedre betalte jobs i de store organisationer, der var midlertidigt til stede i lokalområderne.

Målsætningen for The Everest Network, der i udgangspunktet har ti medlemmer er:

 • inspirere og udnytte hinandens ressourcer for bedre at kunne klare de udfordringer, som klimaændringerne medfører.
 • få bedre forståelse for, hvordan vi kan støtte lokal samfund i deres tilpasning til den voksende usikkerhed, som klimaændringerne medfører, og sikre beredskabet for at mindske konsekvenserne af natur- og klimarelaterede katastrofer.
 • forsvare lokalsamfundene, så de får en central rolle i udformningen, planlægningen og gennemførelsen af tilpasnings- og beredskabsinterventioner.
 • arbejde for en omlægning af katastrofeinterventioner og -finansiering fra en reaktiv til en proaktiv model.

CICEDs partner JUST Nepal Foundation er valgt til at koordinere netværket og CICED har sikret netværket en CISU-bevilling på 99.000 kroner til at gennemføre en række workshops og seminarer i løbet af de næste otte måneder.

Medlemmer af The Everest Network

 1. The Resources Center for Rehabilitation & Development –Inclusion
 2. HELP Nepal –Education
 3. Just Nepal Foundation -Youth & Education
 4. Global Inclusive –Environment
 5. Lo Gyalpo Jigme -Conservation & Cultural Foundationt
 6. ASK Nepal -Agriculture
 7. Bikalpa Training Centre -Child Protection & Capacity Building
 8. Soiya Mahila Swabhalambi Sanstha –Women’s Rights
 9. Community Based Rehabilitation Service (CBRS) -Disability
 10. Youth Foundation Nepal
Del i dit netværk

Seneste blogindlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev