To nye klimatilpasningsprojekter i Nepal

Ved seneste ansøgningsfrist til den såkaldte CCAM runde, Climate Change Adaptation Modality, var der 38 ansøgninger for i alt 87,6 millioner kroner, oplyser CISU.  Men der er blot ca. 53 millioner kroner til rådighed i denne omgang. CICED har indsendt to ansøgninger. Afklaring forventes 10. april. Dette CICED NYT bringer en kort introduktion til vores to ansøgninger – foto øverst er fra møde med Community Forest Group i Helambu.

 

Bedre samfund – lokalt ledet klimatilpasning, Helambu II

 

I 2023 kastede CICED og JNF sig ud i den første fase af en langsigtet indsats for at dæmme op for de værste konsekvenser af klimaforandringerne, der rammer Nepal og ikke mindst Helambu og Sindupalchowk distriktet hårdt. 

 

Denne første fase er stadig i gang, men gennem omfattende dataindsamling og solidt feltarbejde er formet et stærkt grundlag for en ansøgning om en CCAM2 fase. Her et uddrag af, hvad første fase fortæller os:

 •  Skadedyr og sygdomme på afgrøder resulterer i mindre eller ingen høst.
 • Langvarig tørke, udtørring af vandkilder og vandmangel. 
 • Konflikt mellem mennesker og dyreliv 
 • Jordskred og mudderstrømme
 • Betydeligt tab af afgrøder på grund af migration og oversvømmelser. Det samlede afgrødeareal i syv afdelinger er faldet fra 11,15 % til 0,9 % i løbet af de sidste ti år.
 • Betydelig stigning i buskområdet. I de foregående 10 år er det samlede buskområde i Helambu steget fra 2% til 29%. 
 • Over 85 % af husstandene i Helambu er landmænd (småbønder), men mindre end 30 % af dem kan leve af deres landbrugsproduktion. På trods af det store antal mennesker, der lever af landbrug, findes der ingen passende landbrugsrådgivning til at støtte disse småbønder. 
 • Betydelig nedgang i antallet af turister i Helambu – selvom antallet af turister på landsplan har nået niveauet fra før Covid. Det er på trods af, at Helambu tidligere var en af de populære destinationer i Nepal, og at turisme var en prioriteret sektor.
 • Der er 31 Community Forest User Groups (CFUGs) med 2.028 ha. Nogle har brug for bedre styring og ledelse. Kun 20 CFUG’er har en gyldig operationel plan (OP). På grund af migrationen af den yngre befolkning er forvaltningen af Community Forest ændret og bliver til dels ikke udført ordentligt. Skovene er afgørende for klimatilpasning. Nye former for CFUG-forvaltning er påkrævet. 
 •  Marginale jorde forvaltes ikke længere til subsistenslandbrug – på grund af migration. Disse arealer kan bruges til privat skovbrug, skovlandbrug og produktion af aromatiske medicinplanter/ikke-tømmer skovprodukter.

 

Som det vist klart fremgår af den opremsning, så er der nok at tage fat på. Sammen med vores partner i Helambu JUST Nepal Foundation, har vi opstillet tre overordnede indsatsområder for et kommende projekt:

 1. Fattige og klimasårbare husholdninger i alle syv distrikter skal have rådgivning og kontant/materiel støtte til at indføre klimatilpasset landbrug. Indsatsen skal bidrage til at overvinde fødevareusikkerhed og tilpasset forarbejdning af råvarer, så de kan afsættes på markeder. Støtte til effektiv markedsføring og afsættelse er med i projektet.
 2. Økosystemtjenesterne i Helambu skal forbedres gennem genopretning af nogle landbrugsarealer, udvidelse af skovene og trædækket, rehabilitering af afvandingsområder omkring kildeudspring og afhjælpning af ’human-wildlife conflicts’.
 3. Den løbende planlægning i selve Helambu kommune skal inddrage viden, erfaring og konkrete ideer fra de forskellige katastrofekomiteer og lokalsamfund, så klimatilpasning i så stor udstrækning som muligt er funderet i det dybeste og bredeste lokale kendskab til de aktuelle forhold.

 

Vi har søgt CISU om 3,7 millioner kroner til at dække de mange og omfattende kurser, rådgivninger, yderligere analyser, levering af nye frø m.v. til afgrøder og meget mere. Om vi kommer blandt de heldige, der får andel i puljen på 53 mio. ved vi den 10. april. 

 

 

Nyt samarbejde om klimatilpasning – Upper Mustang, Nepal

CICED indleder samarbejde om klimatilpasning med en endnu en partner i Nepal: Lo Gyalpo Jigme Foundation/LGJF i Upper Mustang regionen.  LGJF er en organisation med en del år på bagen. Grundlagt i 1994 og officielt registreret som en CBO/community based organization i 2002. LGJF er engageret i at bevare og fremme Loba-folkets rettigheder. Loba-folket er etnisk tibetanske indbyggere i Øvre Mustang. LGJF har adresseret et bredt spektrum af samfundets behov herunder formel og ikke-formel uddannelse, sundhed, bevarelse af kulturarv og ungdomsarbejde gennem udvikling af lokalsamfundet.  Den største internationale bidragyder til LGJFs arbejde er American Himalayan Foundation.

 

Dette nye partnerskab har sin rod i det succesfulde CICED-initierede Everest Network, som blev etableret tilbage i september 2022 og hvor 20 nepalesiske organisationer udveksler viden og erfaring og støtter hinanden i kapacitetsopbygning for at sikre, at udviklingsprojekter og internationale samarbejder, er solidt forankret i lokale vilkår og interesser.

CICED har søgt CISU om knap 1 million kroner til denne første runde af et forhåbentligt langvarigt partnerskab.  Også her er d. 10. april datoen for at afsløre, om vi kan komme i gang med at udrulle en lang række aktiviteter, der vil have til formål at

 1. Kapacitetsopbygge lokale katastrofekomitéers viden og tekniske kapacitet inden for klimatilpasning og inklusive
 2. Støtte kompetenceudvikling hos nøglepersoner inden for klimatilpasning og -styring i de involverede kommuner 
 3. Demonstrere og dokumentere implementeringen af Local Adaptation Planning for Action, LAPA, hvor lokalsamfundene er centrale aktører i et netværk af lokalsamfundsorganisationer.

I tillid til, at et nyt spændende partnerskab er på vej i Nepal, glæder vi os til at fortælle mere.

 

 

 

 

 

LoManthang, Øvre Mustang
Del i dit netværk

Seneste blogindlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev