Udsigter fra en skolehave

Af Jette Luna og Johnny Baltzersen, CICED, info@ciced.dk  

En skolehave klinger sådan af frugt og grønt, frisk luft og jord under neglene. Den er et sundt læringsrum og en herlig udendørs dimension på skoledagen.

Men i Potosí i 4000 meters højde i det sydlige bolivianske højland er der mere på spil, når de første tomater kan høstes.

Skolehaver er indskrevet i Bolivias uddannelseslov, og det betyder, at alle skoler i landdistrikterne skal oprette haver, der kan være med til at sikre at børn og unge får en god kost.

Der kan dog være langt fra lov til praksis. I Potosí, hvor CICEDs samarbejde med vores bolivianske partner AAE udfolder sig, lå haverne forladte hen. Det var aldrig blevet helt klart, hvem der skulle hvad, og med hvilke midler.


Drivhus i skolehave inden projektstart

Troen på en fremtid med landbrug i området og dermed vilje og økonomi til at drive haverne var forsvundet i takt med, at de unge drog mod storbyerne eller søgte arbejde i de mange miner. Samtidig stiller klimaforandringer krav om nye afgrøder og bæredygtige dyrkningsmetoder.

Skolehaver med projektstøtte skal bidrage til at vende udviklingen. Det handler nemlig ikke kun om at lære at dyrke (nye) afgrøder effektivt. Der er også fokus på, hvordan man leverer til markeder i nærområdet og driver rentabelt landbrug under dagens vilkår.


Drivhus i skolehave marts 2021

Tilbage i november-december, hvor foråret var på vej i Bolivia, blev der via projektet leveret redskaber og frø til de endnu braklagte skolehaver.

Fire-frem måneder senere og på ryggen af hårdt arbejde af de unge og deres forældre leverer høsten de første tegn på, at der kan komme nye udsigter fra skolehaverne.

Del i dit netværk

Seneste blogindlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev