Hallo! Hører I os – ser I os?

Af: Johnny Baltzersen

Tanzania har for længe siden ratificeret FNs konvention om rettigheder for folk med handikap (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilites – 13. december 2007). Landet har tilmed fulgt op med sin egen progressive lovgivning, den såkaldte Persons with Disabilities Act 2010. 

Men, men….som så mange andre steder i verden kan der også i Tanzania være umådeligt langt fra ord til handling. Det ved de døve i Tanzania på den hårde og kontante måde. Tanzanias omkring 800.000 døve og stærkt hørehæmmede er blandt de fattigste og mest ekskluderede mennesker i landet. Der er kun få og elendige skole- og uddannelsespladser til døve. Jobmulighederne er tilsvarende ringe.

De døves muligheder for at blive hørt og set og spille en aktiv rolle i samfundet hænger tæt sammen med adgangen til tegnsprog og tegnsprogstolkning. De døve selv skal mestre tegnsprog. Tegnsprog skal anerkendes og behandles som de ’døves sprog’ på lige fod med de sprog, som de hørende og talende behersker. Og tegnsprogstolkning skal være en ret også i praksis, når døve henvender sig til skoler, myndigheder, sundheds- og socialvæsen, politikere og jobmarkedet.

Flere kræfter lokalt

Med CICED som partner og med CISU-midler i ryggen har de døves organisation i Tanzania CHAVITA kastet sig ud i kampagner for anerkendelse af tegnsprog og styrkelse af døves adgang til tegnsprogstolkning. Senest var 60 års dagen for Tanzanias selvstændighed den 9. december 2021 omdrejningspunkt for tre talkshows på landsdækkende tv-kanaler. Desværre er udsendelserne ikke tekstet til engelsk, så de er forbeholdt læsere med godt kendskab til swahili -se udsendelse

Oprettet i 1984 er CHAVITA en erfaren organisation med afdelinger i de fleste af Tanzanias 26 regioner. Trods gode resultater under tidligere donorstøttede indsatser, så lever den lokale kapacitet til fortalervirksomhed og medlemsmobilisering ikke op til hverken udfordringer eller muligheder. Undersøgelser har afdækket, at de fleste lokale myndigheder, der formelt har ansvaret for sikring af de døves rettigheder, stort set intet aner om hverken lovgivning, internationale konventioner eller behov og rettigheder. Så, lokal kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed er i fokus for CHAVITA-CICED-samarbejdet.

I december gennemførtes workshops med lokalafdelinger i de tre udpegede pilot-områder: Dodoma (også regeringsby) midt i landet, Mtwara i det sydøstlige hjørne og Tanga mod nord.

Deltagerne fra Tanga kunne fortælle, at det er lykkedes at få et godt samarbejde op at stå med de lokale myndigheder, som tilmed har besluttet at ansætte en tegnsprogstolk fra januar 2022. Tolken skal hjælpe døve i deres kontakt med kommunen, politiet, sundhedsvæsen og uddannelsessystemet.

Job til døve er en kæmpe udfordring, så Tanga-folkene var stolte over at det er lykkedes at få 20 døve optaget på lokale teknisk-faglige kurser. Der er udsigt til flere uddannelsespladser i det kommende år.

Når der ikke er mange jobs at få, så kan man jo selv prøve at skabe noget forretning og indtægt, hvis interesse og kompetence går i den slags sko. Både i Dodoma og i Mtwara er der opløftende eksempler på iværksættelse af små indtægtsgivende aktiviteter. Flere døve har været på iværksætterkurser også støtte af de lokale myndigheder, der er mulighed for små lån til blot 2% i rente, og der er dannet små sparringsgrupper blandt dem, der har vovet sig ud som private forretningsdrivende.


Ms. Amina Issa, CHAVITA Dodoma sekretær fortæller om udfordringer med skiftende
embedsmænd  

Det er nu ikke alt sammen lutter-lagkage. I Dodoma, regeringsbyen, kan det være svært at fastholde fremskridt i fortalervirksomheden. Alt for mange embedsmænd bliver skiftet ud alt for ofte. CHAVITA fortæller også, at der er nervøsitet omkring optagelse af lån og at for mange må indstille gesjæften efter nogle måneders aktivitet. Om det er corona-relaterede udfordringer eller andre problemer, der forårsager kuldsejlingerne, er vi i gang med at undersøge. Måske vi kan finde den rette støtte til at sikre bedre overlevelsesmuligheder for iværksætterne.

Fotos fra workshops – grupper fra venstre mod højre: Dodoma, Tanga og Mtwara – CHAVITA lokalafdelinger.

Del i dit netværk

Seneste blogindlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev