Hvis du ikke er synlig….

….er dine rettigheder og bekymringer heller ikke synlige

CHAVITAs forkvinde Selina Mlemba sammenfatter sine indtryk fra en workshop om handicappedes rettigheder med fokus på rettigheder i forbindelse med beskæftigelse.

”På workshoppen har jeg lært, at vi har en masse viden og erfaring med handicaprettigheder, men vi har ikke udforsket spørgsmålet om rettigheder til beskæftigelse fuldt ud i vores arbejde, og projektet Decent Work Options for Young Deaf Persons gennem finansiering fra CICED/CISU Danmark, giver os en fantastisk mulighed for at indse den værdi, vi har i rettigheder til beskæftigelse”, konstaterer Selina Mlemba.

Projektet, som Selina Mlemba refererer til, er det fjerde i rækken af et mangeårigt samarbejde mellem CICED og CHAVITA. Tidligere indsatser har fokuseret på blandt andet retten til tegnsprog som de døves sprog og dermed en bedre adgang for døve til offentlige serviceserviceydelser og deltagelse i det sociale liv. CHAVITA har opbygget solide netværk med forskellige myndigheder og har fået betydelig kapacitet til at være fortalere for døves rettigheder.

Det igangværende projekt med fokus på bedre arbejdsvilkår for døve er forankret i en konstatering af, at der – hos myndigheder og arbejdsgiver og i samfundet som helhed – er minimalt kendskab til den faktisk ganske glimrende lovgivning om handicappedes rettigheder, som tanzaniske regeringer har vedtaget gennem årene.Loven kræver blandet andet, at de formelle beskæftigelsessektorer i Tanzania ansætter personer med handicap, og at der etableres et kvotesystem, der sikret at 3% af de ansatte i institutioner med mere end 20 beskæftigede skal være personer med handicap. Det faktiske tale er 0,8% viste en undersøgelse foretaget i 2022 af  The Foundation of Civil Society in Tanzania.

” Workshoppen blev brugt til at bringe os sammen som ledere og frivillige fra projektets outreach-regioner. Vi delte viden, erfaringer, færdigheder, resultater, udfordringer og mulige løsninger på de udfordringer, vi står over for som enkeltpersoner og organisationer og også som handicapbevægelse generelt. Vi har ny forståelse for forskellige strategier, der muligvis kan bruges i vores fortalervirksomhed for anstændig beskæftigelse for døvesamfundet i Tanzania. Workshoppen har også hjulpet os med at skabe et stærkt netværk, der nu bruges som et knudepunkt for informationsudveksling og sparring om projekter og andre sociale udviklingsspørgsmål. Det var virkelig en god oplevelse at have det arrangement”.

Selina Mlemba fortæller også, at oplevelsen er, at folk ikke er imod at ændre deres opfattelse af handicap, men de mangler information, viden og forståelse for handicap, og hvad der skal gøres for at inkludere blandt andet døve mennesker i arbejdslivet.

”Under workshoppens diskussioner måtte vi konstatere, at beslutningstagere, og dem der er ansvarlige for at føre lovgivningen ud i livet, ikke engang er klar over de grundlæggende rettigheder for personer med handicap på arbejdsmarkedet” siger Selina Mlemba og fortsætter: ”De har ikke kendskab til gældende politikker og love for handicappedes ret til beskæftigelse, selv ikke dem, der findes på deres egne kontorer, og det gør det vanskeligt at tale, planlægge eller implementere programmer for personer med handicap”

 “Hvis du ikke er synlig, er dine rettigheder og bekymringer heller ikke synlige. Det er vigtigt for os at skabe synlighed i samfundet ved at bryde tavsheden, komme ud og tale med enhver person, der møder os, og udbrede information om handicappedes ret til beskæftigelse”, slutter Selina Mlemba.

Deltagere i workshop om døves rettigheder på arbejdsmarkedet
Del i dit netværk

Seneste blogindlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev