Kvalitet i tegnsprogstolkning – til gavn for de døve og tolkene

Af: Johnny Baltzersen 

”Det har været fantastisk lærerigt at have Ida og Emilie til workshop her i Dar, og når vi så tilmed kunne have Elisabeth med på en zoom-forbindelse fra Danmark, så bliver vi enormt motiverede til at arbejde videre med at forbedre vores tegnsprogstolkning”.

Sådan falder ordene i et zoom-interview med Jonathan Livingstone og Octavian Simba, der er centrale skikkelser i TASLI, organisationen for tegnsprogstolke i Tanzania. Jonathan er daglig leder af TASLI og Octavian er mangeårig ’hustolk’ i de døves organisation CHAVITA.

Tegnsprog og tegnsprogstolkning er to sider af samme sag, når døve skal have bedre vilkår for integration i samfundet. I ti år har CICED samarbejdet med både CHAVITA og TASLI, og hvor et nyt projekt med CHAVITA er til vurdering hos CISU, så ruller en indsats for højere kvalitet i tegnsprogstolkning derudaf. Faktisk startede samarbejdet i Tanzania med at fokusere på tegnsprogstolkning.

Ida Lund og Emilie Lykfeldt, som Jonathan og Octavian omtaler, er uddannede tegnsprogstolke fra den nuværende Københavns Professionshøjskole, hvor CICED har sine rødder, og Ida og Emilie havde på en konference i 2011 mødt folk fra TASLI og besvaret deres ønske om samarbejde med at engagere sig i CICED.

For nylig afviklede Ida og Emilie så endnu en workshop i Dar es Salaam for tegnsprogstolke fra TASLI og CHAVITA.

”Det var enormt opmuntrende igen at opleve den begejstring for faget, som disse super dygtige og engagerede tegnsprogstolke lægger for dagen,” fortæller Emilie og Ida, også på en online-forbindelse, men denne gang ikke længere væk end Fyn og Nørrebro, og fortsætter:

”Nogle gange er vi jo ikke helt sikre på, at det giver mening, det vi går og laver, fordi det er sådan et mikroskopisk bidrag, men ved vores check-ud øvelse var det helt rørende og opmuntrende at høre Mr. Simba sige, at der gennem vores næsten 13-årige samarbejde var kommet nogle skills, men også en selvsikkerhed blandt de tolke, som har været med i projektet og som nu tolker fast på alle tv-kanalerne. Det var ikke noget han havde kunnet forestille sig for bare ti år siden, og det ville ikke være sket uden samarbejdet med CICED”.

Kan I give et konkret eksempel på de nye skills, som Mr. Simba omtaler? Hvad er det tolkene kan, som de ikke kunne tidligere?

”På det rent praktiske plan, altså når man er ude at tolke – normalt to sammen, så er det typisk, at den ene holder pause og slet ikke engagerer sig i situationen, mens den anden tolker. Altså samarbejdet mellem tolkene og den fælles læring har ikke været i fokus. Nu fortæller tolkene så, at de efter vores kurser faktisk placerer sig sådan, at de kan hjælpe hinanden. At når de stemmetolker og sidder ved siden af hinanden, så kan de støtte ved at hviske hjælpende bemærkninger, og når de tegnsprogstolker, så sidder de overfor hinanden og kan hjælpe med at give tegn, som den tolkende måske ikke lige får fat på. Det lyder måske ikke af så meget, men det gør en kolossal forskel for tolkenes arbejde og for kvaliteten i det, der bliver tolket. Og udover mere teoretisk og overordnede temaer om for eksempel tolkeetik, så er det den slags nye praktiske redskaber, der gør en forskel”.

Uopfordret gentager Jonathan og Simba denne pointe i interviewet over zoom. Simba siger: ”Vi er ikke vant til at samarbejde omkring opgaverne. Det har altid været meget individuelt. Men med inputs og demonstrationer fra Emilie, Ida og Elisabeth har vi fået øjnene op for styrken i at lære sammen. Når vi støtter hinanden i den konkrete tolkesituation, så vokser vi sammen. Det er nærmest som aktionslæring, for vi er også begyndt at give hinanden kritisk og konstruktiv feedback efter hver omgang tolkning”.

TASLI-CICED samarbejdet støtter også organisatorisk udvikling, der skal gøre TASLI bedre rustet til at agere som interesseorganisation for tegnsprogstolkene i Tanzania. Og skal de døves vilkår forbedres så bliver der, som samarbejdet med de døves organisation CHAVITA klart viser, brug for flere og dygtige tegnsprogstolke.


Balancen skal være i orden, når man er tegnsprogstolk. Motionspause i workshop i Dar es Salaam.

Del i dit netværk

Seneste blogindlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev