Når stædighed betaler sig

Af: Johnny Baltzersen 

Stædighed er en vildt undervurderet egenskab. Der er ligefrem forsket i og skrevet om ’de 7 stædigheder’.

Om ‘CICED-stædighed’ en én af de syv, kan vi ikke sige. Men den virker.

I sommeren 2019 var tre CICED-bestyrelsesmedlemmer i Tanzania for at starte planlægningen af et nyt samarbejde med vores to partnere, CHAVITA, de døves organisation og TASLI, foreningen for tegnsprogstolke.

Det kom der mange gode ideer ud af, men de strittede i for mange retninger. To gange havde vi udformet en større projektansøgning til et samarbejde med både CHAVITA og TASLI. Men i begge tilfælde måtte vi til sidst skrotte udkastet. Det hang ikke sammen.

Når vi nu ikke kunne få klemt et samarbejde med begge tanzaniske partnere ind under samme hat, så kunne vi da for pokker lave to separate ansøgninger. Som sagt så gjort.

CISU har netop godkendt et mellemlangt projekt med CHAVITA. TASLI har for nylig fået helt ny ledelse, så et projekt er her stadig i sin vorden.

Boosting Sign Language as the Language of the Deaf in Tanzania er den korte og mundrette titel på vores nye 18 måneders projekt med CHAVITA.

Det er rimeligt banalt at påpege at uden tegnsprog og tegnsprogstolkning, så er døve i vidt omfang ekskluderede fra deltagelse i det meste. I Tanzania er der afhængigt af kilder og optællings-metode omkring 800.000 døve og alvorligt hørehæmmede.

Tanzania har ratificeret FNs Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap, og landet har siden 2010 haft sin egen ganske fine supplerende lovgivning. Desværre er lovgivningen stort set ukendt uden for meget snævre kredse.

Opgavefordelingen mellem forskellige myndigheder og niveauer i Tanzanias offentlige sektor tilsiger lokale myndigheder, svarende til danske regioner og kommuner, at sørge for opfyldelse af såvel konvention som national lovgivning.

Studier har vist, at stort set ingen lokale myndigheder kender hverken konvention eller den relevante tanzanisk lovgivning. Penge til opgaven er der nu heller ingen af.

Det er den situation, som det nye CICED-CHAVITA samarbejde skal forsøge at ændre på. Hele Tanzania kan ikke vendes til at arbejde i forhold til døves rettigheder i løbet af 18 måneder. Derfor lægger vi ud med en intensiv indsats i de tre regioner: Mtwara syd, Tanga i nord og Dodoma i den centrale del af landet.

Dodoma distriktet omfatter også byen af samme navn, der formelt er landets hovedstad siden 1996. Selvom mange regeringskontorer og ambassader er forblevet Dar es Salaam, sidder Tanzanias præsident, premierminister og landets parlament i Dodoma. CHAVITA har gode lokalkontorer i både Mtwara og Tanga.

Inden projektet slutter, skal erfaringer fra de tre pilotdistrikter omsættes til en national kampagneplan for fremme af de døves reelle ret og adgang til at bruge tegnsprog og tegnsprogstolkning i samtale og samarbejde med offentlige myndigheder og det tanzaniske samfund som helhed.

Del i dit netværk

Seneste blogindlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev