Projekter

CICED er engageret i projekter eller projektforberedelse i 6 lande: Bolivia, Eksil-Tibet/Indien, Mongoliet, Nepal, Peru og Tanzania.
Nepal

Better Life – Educating & Keeping Children Safe in Helambu

Et bedre liv - uddannelse og beskyttelse af børn i Helambu, Nepal  Kvalitetsuddannelse er en hjørnesten i kampen mod fattigdom og ulighed. Det spiller en nøglerolle i udviklingen af social og økonomisk retfærdighed, ligestilling mellem kønnene og udvikling af et robust demokrati. Inkluderende og retfærdig kvalitetsuddannelse, alle børns ret til at modtage uddannelse inden for rammerne af deres lokalsamfund, forankret i deres kulturelle kontekst er fremhævet i Verdensmål nr. 4 ’kvalitetsuddannelse’. Det er med dette afsæt, at CICED indgår i...

Læs mere
Nepal

Better locally led climate adaptation, Helambu, Nepal

Det overordnede formål med dette projekt er at støtte sårbare samfund og den lokale regering i Helambu landkommune med at udforme og etablere fleksible, inkluderende institutionelle ordninger, der kan håndtere klimarisici og levere lokalt ledet tilpasning. Dermed styrkes modstandsdygtigheden over for klimaændringer. Projektet har tre specifikke mål: Kapacitetsstyrkelse af de lokale katastrofeforvaltningsudvalgs viden og tekniske kapacitet om klimatilpasning og inddragelse. Styrkelse af kapaciteten hos de vigtigste kommunale ansvarlige for klimatilpasning og -forvaltning Styrkelse af ungdomsgruppers kapacitet til at fungere som...

Læs mere
Nepal

The Everest Network

"For effektivt at tilpasse sig til og afbøde virkningerne af klimaændringerne skal de med levede erfaringer høres".  Meget forskning tyder på, at et af de største aktiver efter en katastrofe er de mennesker, der oplever dem, men dette aktiv er enormt underudnyttet. Folk oplever ofte en øget samhørighed i samfundet efter en katastrofe, og denne samhørighed er størst lige efter katastrofen. De ti medlemmer af netværket er som lokale foreninger – community based organizations - en integreret del af dette...

Læs mere
Nepal

Putting Youth on the Centre Stage

Projektet ’Putting Youth on the Centre Stage’ er målrettet styrkelse af nepalesiske unges muligheder og interesse for at deltage i landets sociale og økonomiske udviklingsprocesser og aktivt deltage i dets regeringsførelse. Projektområdet Sindhupalchok er blevet alvorligt påvirket af krig, trafficking, ungdomsmigration og jordskælv. Mens 60 procent af Nepals befolkning er under 25 år, forhindrer kulturelle traditioner, kønsfordeling og kaste-hierarkier effektivt størstedelen af unge i at deltage i politik og demokratiske samtaler samt vigtige dele af det økonomiske liv. Projektet bidrager...

Læs mere
Nepal

Helambu Youth Taking Their Place

Projektet følger i sporet på nogle af de gode resultater fra indsatsen: Putting Youth on Centre Stage. Fokus i det nye samarbejde med JUST Nepal Foundation er at støtte unge nepalesere i at opbygge stærke, inkluderende civilsamfundsplatforme i deres lokale samfund. Ambitionen er, at de unge deltager fredeligt og produktivt Nepals sociale og økonomiske udviklingsprocesser. Når projektet er færdigt i slutningen af 2021, så skulle følgende målsætninger være opfyldt: Fattige og marginaliserede i Helambu kommune har bestået erhvervskurser, så de...

Læs mere
Nepal

Mikro-kreditter til unge i Helambu

På youth camps under projektet 'Putting Youth at the Centre Staget' var det tydeligt, at flere deltagere havde gode ideer til, hvordan de kunne tjene penge til sig selv og deres familier  Men de manglede startkapital. Ikke mange penge, typisk omkring 1000 USD for at komme i gang. Inspireret af energien og de gode ideer fra youth camps besluttede CICED at øremærke 70.000 DKK af vores opsparing til mikro-kreditter til unge i Helambu-regionen. Indtil videre har seks projekter fået startkapital....

Læs mere
Nepal

Akut indsats mod spredning af Covid-19

Da corona-pandemien ramte Nepal i foråret gik JUST Nepal Foundation og CICED sammen om at beskytte befolkningen i Helambu så godt som muligt. Der var brug for information og for støtte til den mest basale hygiejne i det offentlige rum. Masker, vandtanke, håndsæbe blev fordelt til sundhedspersonale. Frivillige læger foretog sundhedstjek blandt de ældre. Unge fra de tidligere youth camps blev engageret i informations-kæder. Ved hjemmesidens opdatering oktober 2020 er der endnu ikke udbrud af covid-19 i Helambu.

Læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev