Projekter

CICED er engageret i projekter eller projektforberedelse i 6 lande: Bolivia, Eksil-Tibet/Indien, Mongoliet, Nepal, Peru og Tanzania.
Tanzania

Decent work options for young deaf persons

Det overordnede formål med projektet er at forbedre unge døves muligheder for at komme ind på det formelle arbejdsmarked og/eller etablere deres egen lille virksomhed og dermed forbedre deres muligheder for et anstændigt levebrød.Tanzania har ratificeret alle relevante internationale konventioner om menneskerettigheder og rettigheder for mennesker med handicap og har sin egen værdifulde lovgivning. Alligevel er der ikke sket meget i det virkelige liv. Derfor vil projektet fokusere på kend-dine-rettigheder og tilbyde kompetenceworkshops for unge døve, som også vil blive...

Læs mere
Tanzania

Boosting Sign Language as the Language of the Deaf in Tanzania

Uden tegnsprog og uden ordentlig adgang til tegnsprogstolkning er døve udelukket fra det meste sociale lliv. Tanzania har ratificeret FNs Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap, og landet har siden 2010 haft sin egen ganske fine supplerende lovgivning. Desværre er lovgivningen stort set ukendt uden for meget snævre kredse. Opgavefordelingen mellem forskellige myndigheder og niveauer i Tanzanias offentlige sektor tilsiger lokale myndigheder, svarende til danske regioner og kommuner, at sørge for opfyldelse af såvel konvention som national lovgivning. Studier...

Læs mere
Tanzania

Supporting Quality Sign Language Interpretation Services in Tanzania

Formålet med indsatsen er at styrke inklusion af døve i det tanzaniske samfund. Det skal ske gennem en forøgelse af kapaciteten og kvaliteten af tegnsprogstolkning. Tegnsprogstolkning i Tanzania er i øjeblikket af dårlig kvalitet, og antallet af tolke er for lille til at imødekomme en konstant stigende efterspørgsel efter tolkning. Tegnsprogstolkning er en af de vigtigste nøgler til døves integration og aktive deltagelse i samfundet. Projektet retter sig mod kapacitetsopbygning af tegnsprogstolke hos tolkenes organisation TASLI og hos de døves...

Læs mere
Tanzania

Inclusion of the Deaf in Tanzania

Sign language is key 

Sign language is the key to inclusion of deaf in any society.

In Tanzania sign language in general and quality sign language in particular is rare.

Together with the the Tanzanian organizations for respectively the deaf (CHAVITA) and sign language interpreters (TASLI) we supported training of sign language trainers and training of deaf in 4 locations as well as preparing the ground for an officially certified sign language course in Tanzania.

The project was implemented 2017-June 2019 with a budget of 400,000 DKK.

Download finalized project report
Tanzania

Urgent Covid-19 response for the Deaf in Tanzania

Covid-19 bankede også på dørene i Tanzania i foråret 2020. Blandt de døves orrganisation CHAVITA var der ekstra bekymring. Hvordan får man information om beskyttelse mod virussen ud til døve i almindelighed of de fattigste og mest islolerede i særdeleshed. Med støtte fra CISU iværksatte CHAVITA og CICED et akut-projekt over 3 måneder. Der blev produceret vidoer med tegnsprogstolkning, holdt møder med regering og myndigheder og banet vej for tegnsprogstolkning på alle landsdækkende tv-kanaler. Sidst, men ikke mindset blev der...

Læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev