Unge døve skal i arbejde i Tanzania

Af: Johnny Baltzersen 

For nylig godkendte CISU rapporteringen på vores seneste projekt med de døves organisation i Tanzania CHAVITA. Projektet handlede især om at styrke de døves adgang til at bruge tegnsprog i kommunikation med offentlige myndigheder, arbejdsgivere og i det sociale liv i almindelighed. CISU skriver blandt andet:

”Det er positivt, hvordan projektet har bidraget til at opbygge CHAVITAs kapacitet til at føre kampagner og udøve fortalervirksomhed, samt til at styrke samarbejdet og forbindelserne med de ansvarlige og relevante interessenter.
Det er imponerende, hvordan projektet har udviklet og udbredt en online-ordbog over tegnsprog. CISU anerkender værdien af denne ordbog i forhold til offentlige tjenester og myndigheder. Det vil være interessant at se, hvilken virkning ordbogen har på kommunikationen på længere sigt.
Endelig er det positivt, at I har planer om at fortsætte samarbejdet mellem CICED og CHAVITA, da der tilsyneladende er behov for fortsat fokus på udfordringerne i forbindelse med respekten for de døves rettigheder i Tanzania”.

Endelig er det positivt, at I har planer om at fortsætte samarbejdet mellem CICED og CHAVITA, da der tilsyneladende er behov for fortsat fokus på udfordringerne i forbindelse med respekten for de døves rettigheder i Tanzania”.

Selv om der i mange år har eksisteret en passende lovgivning til støtte for handicappedes integration i arbejdslivet, er kendskabet til denne lovgivning meget begrænset i den offentlige og private sektor. Desuden har offentlige og private arbejdsgivere kun ringe eller slet ingen adgang til vejledning om at skabe arbejdsforhold, der i tilstrækkelig grad opfylder f.eks. døve personers særlige behov. Undersøgelser viser, at det kun er omkring 3% af folk med handikaps, der har fast indtægt.

Det nye projekt vil sætte fokus på at oplyse offentlige og private arbejdsgivere om de døves rettigheder og der vil blive ydet vejledning til indretning af arbejdspladser, så døve kan integreres på arbejdspladserne. Sideløbende styrkes indsatsen for at gøre erhvervsrettede kurser egnede for unge døve.

I tre distrikter vil CHAVITA – som en forsøgsordning – give direkte støtte til mindst 38 unge kvinder og 22 unge mænd i deres jobsøgning. Lokale arbejdsgivere vil få besøg af de unge sammen med en tegnsprogstolk og CHAVITAs kampagnefolk. Vi glæder os til at fortælle mere om indsatsen, når den går i gang senere på foråret.

Kampagne for tegnsprog som de døves sprog – International Uge for Døve 2022

Del i dit netværk

Seneste blogindlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev