Peru

Uddannelse for et bæredygtigt liv i Perus Amazonas

Projekt start-slut

01.07.2022-30.06.2025

Budget

2.663.568 DKK

Partner

Asociación Formabiap

Om Projekt

Projektet fokuserer på at udvikle interkulturel undervisning i samfunds- og miljøforhold med henblik på skovfornyelse og bæredygtig levevis i det peruvianske Amazonasområde for de oprindelige folk Kichwa, Kukama og Shawi. 

De oprindelige Amazonasbefolkninger i Peru og andre lande i Amazonasbassinet har i århundreder været usynliggjort og ignoreret i det nationale samfund. Samtidig er deres grundlæggende rettigheder systematisk blevet krænket af koloniseringen og besættelsen af Amazonas.

Statens og magtfulde personers og virksomheders tilegnelse af de oprindelige folks territorier, overudnyttelse af naturressourcerne, olieforurening, ensrettende social- og uddannelsespolitikker og udbredelsen af urban og forbrugsfikserede kulturmodeller er dynamikker, der bringer de oprindelige folks kulturer, identitet og levevis i fare.

Stillet over for denne situation har oprindelige folk gennem deres organisationer kæmpet for at forsvare og kræve deres rettigheder, og de har opnået stigende synlighed i de seneste årtier. Men, på trods af fremskridt i den formelle anerkendelse af deres rettigheder, så er deres vigtigste krav stadig uopfyldte, ligesom der fortsat er store uligheder mellem Perus bybefolkning og de oprindelige folk i Amazonas’ landdistrikter.

Amazonas’ oprindelige folk er vigtige aktører for Amazonas’ regnskovs fremtid. I Peru er den vigtigste kilde til drivhusgasser skovrydning, som primært skyldes udvidelse af landbrugsarealer. Det er derfor af særlig relevans i kampen mod klimaændringerne at styrke de oprindelige Amazonasbefolkninger i forsvaret af deres territorier og udvikle produktive aktiviteter, der er alternative til skovrydning-for-landbrug.

I denne forbindelse er uddannelsens rolle grundlæggende og kan bidrage til at øge de oprindelige folks offentlige deltagelse, organisering og deres evne til at håndtere sociale, økonomiske og kulturelle forandringer ud fra en kritisk interkulturel holdning, som samtidig styrker Amazonasbefolkningernes kulturelle identitet, der er baseret på deres forfædres forbindelse med naturen og territoriet.

Projektet udfoldes gennem tre komponenter ved at:

  1. Forbedre uddannelsens relevans i lokalsamfundene ved at øge lokalsamfundets aktørers og oprindelige organisationers deltagelse i udformningen af værktøjer til uddannelsesforvaltning, der er tilpasset deres sociomiljømæssige virkelighed, og ved at fremme lærernes og uddannelsesmyndighedernes vedtagelse af disse værktøjer.
  2. Styrkelse af IBE’s system til uddannelse af indfødte lærere med en tilgang, der ikke kun omfatter pædagogiske, kulturelle og sproglige aspekter, men også instrumenter til kritisk interkulturel analyse, forsvar af kollektive rettigheder og IBE-lærernes engagement på det sociale og miljømæssige område.
  3. Øge den sociomiljømæssige ageren af uddannelsescentre i oprindelige samfund ved at skabe et netværk for udveksling og kapacitetsopbygning for lærere og centre med henblik på at fremme miljøinitiativer med kulturel og social relevans.

Læs hele projektdokumentet her – på engelsk.

Nyheder

Kritisk eftersyn

19. marts 2024 Johnny Baltzersen

Tid til eftersyn - projekt  i Peru AmazonasArtiklen er skrevet med inputs fra CICEDs projektkoordinator Susanne PérezLad os først lige genfremkalde, hvad projektet egentlig handler om:Projektet har til formål at udvikle interkulturel undervisning i samfunds- og miljøforhold i det peruvianske...

0 kommentarer

Beskyttelse af regnskoven på skemaet i læreruddannelsen

27. juni 2023 Susanne Jakobsen Perez

Af: Susanne Jacobsen Pérez Over halvdelen af Perus areal udgøres af regnskov. Alligevel fylder regnskovens tilstand og nationale og globale betydning utroligt lidt på skoleskemaet Perus skoler. Det gør CICED-projektet Quality education for a sustainable future and full living in...

0 kommentarer

Bæredygtigt liv i Peru Amazonas

16. marts 2022 Johnny Baltzersen

Det krævede en omvej. Men den var hele rejsen værd. CISU har godkendt vores ansøgning om penge til en indsats for bæredygtigt liv for oprindelige folk i Peru Amazonas. I september sidste år søgte vi og fik afslag. Der var,...

0 kommentarer

Peru Amazonas -genopretning og bevaring af regnskoven

25. januar 2021 Johnny Baltzersen

CICED er på vej med et nyt projekt. Afleveres som CISU ansøgning i marts, men vi vil gerne præsentere ideerne allerede nu.Læreruddannelse med fokus på genopretning og bevarelse af regnskovenI den nordøstlige del af Peru langs Amazon og dens bifloder....

0 kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev